Preskočiť na hlavný obsah

Novinky v aplikácii VRP 2

BRATISLAVA – 20.07.2023: Finančná správa aktualizovala bezplatnú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) na evidenciu tržieb. Novinky sa týkajú ukladania použitých mailových adries do zariadenia pri posielaní dokladu mailom a vypnutia zaokrúhľovania pre typ položky - vrátené obaly, vrátenie tovaru, oprava ako aj ďalších menších vylepšení a opráv jej funkcionalít.

Bezplatná aplikácia VRP 2 na evidenciu tržieb bola aktualizovaná.  Od jej spustenia 1. júla 2022 sa jej funkcionality dopĺňali a vylepšovali tak, aby mohla čo najefektívnejšie slúžiť svojmu účelu. Najnovšie finančná správa pridala možnosť ukladania použitých emailových adries do zariadenia pri posielaní dokladu emailom a vypla zaokrúhľovanie pre typ položky - vrátené obaly, vrátenie tovaru, oprava a urobila aj ďalšie menšie vylepšenia a opravy.

Počas viac ako ročnej prevádzky VRP 2 došlo už k rôznym grafickým vylepšeniam, filtrácii pokladničných dokladov od roku 2015, upravilo sa duplicitné vytváranie faktúr, nastavila sa minimálna hodnotu faktúry či paragónu na 0,01 eur. Aplikácia momentálne podporuje 15 modelov mobilných tlačiarní či platbu cez platobné POS terminály SumUp. 

Používateľov VRP 2 zároveň opätovne finančná správa informuje, že počas budúceho mesiaca ukončí podporu aplikácie na zariadeniach s operačným systémom Android 5.0.x a nižšie. Jej používatelia po tomto termíne nebudú mať možnosť inštalovať si aktualizácie aplikácie. Ukončenie podpory pre staršie verzie Androidov sa v súčasnosti týka menej ako 1 % používateľov. Finančná správa odporúča používateľom, aby užívali zariadenia s operačným systémom Android 8.0 a vyššie. 

VRP 2 podnikatelia využívajú od júla minulého roka, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. VRP 2 disponuje aj touto funkcionalitou. Nová aplikácia od 17. októbra 2022 definitívne nahradila doterajšiu s názvom Pokladnica. Na stiahnutie je bezplatne dostupná v digitálnych platformách Google Play a Apple Store. V priemere ju aktívne využíva 29.030 pokladníc týždenne.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 451 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 07. 2023)

Archív noviniek