Preskočiť na hlavný obsah

Auto na leasing

BRATISLAVA – 07.01.2016: Podnikateľom, ktorí vlastnia motorové vozidlo určené na podnikanie sa blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú povinnosť podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť. Pri plnení si tejto daňovej povinnosti čaká daňové subjekty oproti minulému roku niekoľko zmien. Nový zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje ako daňovníka dane organizačnú zložku, ani vlastníka v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predmetom dane vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a v zdaňovacom období sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Daňovníkom dane podľa § 3 je fyzická alebo právnická osoba, ktorá

      a) je ako držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej len „doklad“),
      b) má v doklade ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku,
      c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
      d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
      e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Leasing s predkupným právom:

Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo s predkupným právom podnikateľovi, a tento podnikateľ je zapísaný ako držiteľ vozidla, je daňovníkom dane držiteľ vozidla podľa § 3 písm. a).

Ak leasingová spoločnosť je zapísaná ako vlastník a súčasne držiteľ vozidla a sama používa toto vozidlo na svoje podnikanie (napr. vozidlo, ktoré používa manažment), je daňovníkom dane ako držiteľ vozidla podľa § 3 písm. a).

Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo nepodnikateľovi, nie je rozhodujúce, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla, pretože v takomto prípade nie je naplnený predmet dane podľa § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Leasing bez predkupného práva:

Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo bez predkupného práva, je pre určenie daňovníka dane z motorových vozidiel rozhodujúce, komu spoločnosť vozidlo prenajme.

Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo podnikateľovi, je podstatné, či v dokladoch vozidla podnikateľ je alebo nie je zapísaný ako držiteľ vozidla:

      a) ak podnikateľ je zapísaný ako držiteľ vozidla, je daňovníkom dane držiteľ vozidla podľa § 3 písm. a),
      b) ak podnikateľ nie je zapísaný ako držiteľ vozidla (držiteľom je leasingová spoločnosť), daňovníkom dane je leasingová spoločnosť ako držiteľ vozidla podľa § 3 písm. a).

Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo nepodnikateľovi, tiež je potrebné rozlíšiť, kto je zapísaný v dokladoch vozidla ako držiteľ:

      a) ak nepodnikateľ je zapísaný ako držiteľ vozidla, daňovníkom dane je leasingová spoločnosť podľa § 3 písm. d), pretože používa vozidlo, v ktorého doklade je zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
      b) ak nepodnikateľ nie je zapísaný ako držiteľ vozidla (držiteľom je leasingová spoločnosť), daňovníkom dane je leasingová spoločnosť ako držiteľ vozidla podľa § 3 písm. a).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 206 kB; nové okno]

(07. 01. 2016)

Archív noviniek