Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Prvá automatická výmena informácií

BRATISLAVA – 21. 06. 2016: Finančné inštitúcie, ktorých sa týkajú povinnosti podľa Zákona  o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní čaká ďalší medzník v plnení si povinností. Do konca júna, teda do 30.6.2016 sú povinné prvý krát zaslať finančnej správe (FS) FATCA report za rok 2014 a 2015. Na tento účel môžu využiť formulár umiestnený na Portáli FS (FATCA XML Report).

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) je americký právny predpis, na základe ktorého bude medzi zmluvnými štátmi prebiehať automatická výmena informácií na daňové účely o príjmoch na finančných účtoch rezidentov zmluvných štátov. Zákonom definované slovenské finančné inštitúcie budú poskytovať informácie o držiteľoch finančných účtov -  číslo účtu, zostatok na finančnom účte alebo hodnotu finančného účtu, prípadne celkové hrubé výnosy viažuce sa k účtu.

Záväzné termíny pre FATCA:

  • do 30. júna 2016 je finančná správa povinná prijať informácie od bánk a finančných inštitúcií za roky 2014 a 2015,
  • do 30. septembra 2016 je finančná správa povinná poskytnúť informácie Americkej daňovej správe.

Výmena informácií bude elektronická vo formáte xml raz ročne prostredníctvom portálu finančnej správy. Všetky dôležité informácie k vypĺňaniu formulára FATCA XML Report sú uvedené v poučení na portáli finančnej správy v časti infodervis.[.pdf; nové okno]
Slovensko patrí ku krajinám, ktoré sa medzi prvými prihlásili k automatickej výmene informácií (AVI). Štáty v spoločnom vyhlásení uviedli, že daňové úniky predstavujú celosvetový problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenia. Preto vítajú nový štandard pre automatickú výmenu informácií medzi daňovými správami, ktorý je vyvinutý OECD. AVI je reakciou na značný nárast problémov spôsobených cezhraničnými daňovými podvodmi a daňovými únikmi v nebývalom rozsahu.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB; nové okno]

(21. 06. 2016)

Archív tlačových správ