Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Automobilový priemysel pomáha napĺňať štátnu aj európsku kasu

ŽILINA – 18. 01. 2016: Odvody financií do štátneho rozpočtu za minulý rok vyčíslili žilinskí colníci za svoj úrad na 553 mil. eur. Peniaze zahrnuté do tejto sumy pochádzajú z výberu cla, spotrebných daní a DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín.

Najvýznamnejšími platcami cla a DPH z dovozu v Žilinskom kraji boli v minulom roku spoločnosti z automobilového sektora. Vďaka obchodným aktivitám sa dve z nich zaradili do prvej osmičky TOP platcov i v rámci celej Slovenskej republiky. Na popredných priečkach sa umiestnili tiež firmy zo strojárskeho priemyslu, ale aj výrobcovia a obchodníci s inovatívnou obuvou alebo rôznymi súčiastkami do elektroniky, pre priemyselné a kuchynské spotrebiče. Za zmienku stojí informácia, že práve DPH tvorila najväčšiu časť odvodov, až 456 mil. eur.

Hlavný vplyv na príjmy zo spotrebných daní mala daň z liehu, po nej nasledovali dane z tabakových výrobkov, elektrickej energie a minerálneho oleja. Za komerčné aktivity v oblasti výroby a predaja liehovín aj vína obsadila jednoznačné prvenstvo v kraji aj z celoslovenského pohľadu liehovarnícka spoločnosť z Liptova.

Žilinský colný úrad odviedol do štátnej kasy za minulý rok 553 mil. eur, čo v medziročnom hodnotení predstavuje nárast o 75 mil. eur. Okrem tejto sumy vybral na cle ďalších 11,5 mil. eur, ktoré sú určené do rozpočtu Európskej únie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(18. 01. 2016)

Archív tlačových správ