Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Bratislavskí colníci na letisku

BRATISLAVA – 13. 8. 2015: Na Dni otvorených dverí letiska M. R. Štefánika sa predstavia aj bratislavskí colníci. Verejnosti počas troch dní ukážu, aké suveníry nie je povolené nosiť si z dovoleniek. Zároveň si môžu overiť ňufáky našich služobných psov.   

Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika sa počas troch dní (13-15.8.2015) predstavia aj colníci z Pobočky colného úradu Bratislava – Letisko. V tejto pobočke v súčasnosti pracuje 52 colníkov, ktorí zabezpečujú nepretržitú ochranu vonkajšej hranice. 

Výkon služby sa delí na dve základné časti, a to: 

  • pracovisko ,,cargo“ – prerokovávanie nákladných zásielok obchodného aj neobchodného charakteru. Najväčšie podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia na PCÚ Bratislava - Letisko, sú nadnárodné spoločnosti  slovenských expresných prepravcov. Prostredníctvom týchto spoločností sa formou zastúpenia jednotlivých právnických aj fyzických osôb v colnom konaní realizuje vyše 90 % všetkých colných konaní na PCÚ Bratislava Letisko. Zvyšok tvoria menšie špedičné firmy resp. podnikateľské subjekty a fyzické osoby.
  • pracovisko ,,cestovný styk“ – výkon colného dohľadu pri leteckej preprave cestujúcich z/do tretích krajín.  Ide o výkon služby, ktorý zahŕňa predovšetkým hraničnú problematiku. Pri tejto činnosti sú využívaní aj psy finančnej správy, ktorí pomáhajú pri odhaľovaní prípadov porušenia predpisov v oblasti dovozu omamných a psychotropných látok, dovozu tabaku a tabakových výrobkov či pri dovoze chránených druhov živočíchov a rastlín – CITES. Pri práci colníci využívajú aj RTG zariadenie, ktoré slúži na zistenie nedovoleného druhu tovaru v batožine cestujúceho. 

Počas Dňa otvorených dverí si verejnosť prezrie suveníry, ktoré sa v minulosti snažili cestujúci doviezť na Slovensko aj z dovoleniek, no colníci ich zaistili. Ide o rastliny a živočíchy (a výrobky z nich), ktoré sú medzinárodne chránené, a teda obchodovanie s nimi je zakázané. Medzi ohrozené druhy, ktoré na letisku vystavíme, patrí napríklad slonia noha, hodinky z krokodíla či pancier z korytnačky. Výnimkou z batožine cestujúcich v minulosti neboli ani koraly, motýle či výrobky z hadov.

Medzinárodný dohovor CITES bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone a jeho cieľom je chrániť pred pytliakmi ohrozené druhy fauny a flóry. Napriek celosvetovej kontrole pytliactvo prekvitá – pred dvoma rokmi sme zaistili zásielku obsahujúcu 8 rohov z nosorožcov. V ázijských krajinách je prášok z roha tohto ohrozeného zvieraťa vysoko ceneným artiklom; verí sa, že dokáže zlepšiť mužskú potenciu či dokonca vyliečiť rakovinu. Napriek tomu, že žiadne laboratórne testy nepotvrdili toto tvrdenie, nosorožce sa zabíjajú ďalej. Kilogram rohoviny má na čiernom trhu hodnotu až 60 000 USD.

Minulý rok colníci na bratislavskom letisku zaistili zásielku s dvoma kožušinami a lebkami z chráneného medveďa hnedého. Išlo o poľovnícke trofeje v hodnote  3 000€. Zásielka pochádzala z Ruska a bola určená fyzickej osobe na Slovensko. V roku 2014 sme zaistili aj kabelku z pytóna. Zásielka pochádzala z Indonézie.

V tomto roku sme na letisku zaistili koraly zo Saudskej Arábie dovážané v batožine cestujúceho.

Odporúčame preto všetkým cestujúcim, ktorí si chcú priniesť suveníry z dovoleniek (rastlinné alebo živočíšne), aby si vopred overili, čo smú dovážať na stránke www.cites.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 174 kB; nové okno]

(13. 08. 2015)

Archív tlačových správ