Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Bratislavskí colníci odviedli do rozpočtu najvyššiu sumu

BRATISLAVA – 21.02.2018: Colný úrad Bratislava odviedol za rok 2017 do štátneho rozpočtu najväčšiu sumu spomedzi všetkých deviatich colných úradov. Išlo o viac ako 2,4 miliardy eur, čo je o  94 miliónov eur viac ako v roku 2016. Tento výsledok tvorí z celkového odvodu colných a daňových príjmov všetkých colných úradov 49,1%.  

Bratislavskí colníci boli lídrami vo výbere viacerých druhov spotrebných daní (SPD) -  z tabakových výrobkov  (84,1%), minerálnych olejov (81,4%), zemného plynu  (76,2%) aj elektriny (53,1%). Odvody SPD tvorili podstatnú časť celoslovenských odvodov (73,4%). V roku 2017 sa CÚ Bratislava podieľal na celkových odvodoch pri cle 29,2% a pri DPH tvorili odvody 28,8%.

druh príjmu

2017

všetky CÚ

2016

CÚ Bratislava

2017

CÚ Bratislava

CLO

22 429 271,51

9 841 536,11

6 542 225,78

DPH

2 677 834 743,79

736 978 381,00

772 085 280,18

SPD z minerálnych olejov

1 231 822 033,41

978 736 091,20

1 002 269 285,54

SPD z liehu

213 110 892,94

21 140 054,73

19 950 018,40

SPD z piva

57 536 431,02

8 609 482,54

7 937 074,82

SPD z   vína 

4 105 954,12

820 463,65

909 593,91

SPD z tabakových výrobkov

708 697 404,60

556 918 448,61

596 149 598,12

SPD z elektriny  

11 419 336,87

6 237 275,39

6 062 537,37

SPD z uhlia 

107 542,01

29 019,52

31 369,58

SPD zo zemného plynu  

25 872 839,58

18 333 939,79

19 724 488,32

 Colné a daňové príjmy

4 954 652 041,21 

2 337 895 799,62 

2 431 980 405,70 


Najzaťaženejšou na Slovensku je Pobočka CÚ Letisko. Tá je na prvom mieste v počte všetkých prerokovaných colných vyhlásení (CV) v dovoze (24%), na druhom mieste v počte CV vo vývoze a na siedmom mieste vo výbere colného dlhu. Tam patrí na prvú priečku pobočka Prístav, ktorá má na výbere colného dlhu podiel 22 %. Poštovej pobočke CÚ Bratislava patrí tretie miesto v počte prerokovaných CV v dovoze. V roku 2017 zaznamenala 33%-ný nárast v počte predložených zásielok na colnú kontrolu. Ich celkový počet bol 5 310 142 ks zásielok, čo je spôsobené zvyšujúcou sa popularitou internetového obchodu. Zvýšenie počtu zásielok je spôsobené aj skutočnosťou, že na tejto pobočke sa od 1. decembra 2017 predkladajú všetky zásielky do 22 eur pre adresátov na Slovensku. Denne ich tak evidujú okolo 30 000.

Najviac vývozných colných vyhlásení má PCÚ Jonáša. V súvislosti so zaťaženosťou a počtom preclených CV (dovoz aj vývoz) má CÚ Bratislava na prvých priečkach hneď štyri pobočky a dve medzi najlepšími vo výbere colného dlhu.

Výber zaujímavostí z roku 2017:

 

  • v rámci kontroly z vlastného podnetu vymeral CÚ Bratislava jednej spoločnosti dodatočne 314 454,12  eur, pričom clo predstavovalo 60 259,99 a DPH 254 194,13 eur
  • Pobočka CÚ Letisko zaistila 264 ks hodiniek značky Daniel Wellington spoločnosti venujúcej sa predaju tohto tovaru v e-shopoch
  • Pobočka CÚ Letisko – Cestovný styk mala:

           40 záchytov spotrebiteľských balení cigariet z tretích krajín v celkovom množstve 59 880 ks,

           7 záchytov tabaku z tretích krajín v celkovom množstve 24,75 kg,

           12 záchytov koralov,

           12 prípadov dovozu peňažných prostriedkov v hotovosti.

  • na Stanici CÚ  Centrála zaistili:

           36 872 ks tovaru v hodnote takmer 1,8 milióna eur (textil, obuv, voňavky, hračky, príslušenstvo k telefónom),

          zakázané látky, drogy, prekurzory, neregistrované lieky - v počte 8 000 ks v hodnote vyše 145 tisíc eur,

          uložili 99 pokút v súvislosti s nedodržiavaním zákona o elektronickej registračnej pokladnici v sume 52 015 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 172 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 02. 2018)

Archív noviniek