Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Bratislavskí colníci v akcii

BRATISLAVA – 09.09.2017: Colníci z Bratislavy mali dnes akčný deň. Chytali pašerákov drog, pričom museli použiť donucovacie prostriedky aj špeciálne cvičeného psa. Naháňačka ako z akčného filmu sa odohrala v rámci 11. ročníka Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi v areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Stovky návštevníkov si nenechali ujsť túto dynamickú ukážku práce našich colníkov.

Usporiadatelia každoročne pripravia pre malých aj veľkých bohatý program, kde Colný úrad Bratislava má svoje trvalé miesto už niekoľko rokov. Akčné i statické ukážky colníkov patria tradične medzi najatraktívnejšie súčasti programu. Pre návštevníkov je zážitkom vidieť na vlastné oči služobný zákrok proti páchateľovi s použitím donucovacích prostriedkov. Takisto nemajú možnosť bežne pozorovať prácu colného psovoda, ktorý s vycvičeným hľadá psychotropné omamné látky. Ak sa ešte môžu aj osobne zapojiť do akcie a zahrať si úlohu pašerákov, umocní to ich lepší dojem z ukážky. Tá vyvrcholila streľbou, po ktorej si mohli najmenší návštevníci pozbierať vystrieľané nábojnice.

V stánku finančnej správy si návštevníci mohli pozrieť zadržaný tovar, najmä falzifikáty známych značiek – textilu, obuvi, hračiek či drogérie. V centre záujmu boli aj ďalšie predmety, ktoré colníci v minulých rokoch zachytili z oblasti chránených druhov rastlín a živočíchov. Tie, ktoré sú pod ochranou Dohovoru CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín z roku 1973 a boli predmetom nelegálneho dovozu, skončili v našich skladoch. V súčasnosti slúžia na prezentačné účely a šírenie osvety medzi verejnosťou, aby bola ostražitá pri dovoze týchto exemplárov alebo výrobkov z nich.

Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva obrany SR, sa predstavili vojaci, policajti, hasiči i príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Verejnosť mala možnosť vidieť rôzne druhy armádnej techniky, vojenských lietadiel, výstroje a výzbroje ostatných ozbrojených zložiek v SR.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

(09. 09. 2017)

Archív noviniek