Preskočiť na hlavný obsah

Bankovky ukryli pod podlahu autobusu

MICHALOVCE – 13.11.2023: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce cez víkend odhalili vo Vyšnom Nemeckom pokus o nezákonnú prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti vo výške 5 000 000 českých korún. Našli ich v úkryte pod podlahou autobusu.

Pred začiatkom colnej kontroly linkového autobusu ukrajinskej imatrikulácie, ktorý vstupoval na územie SR cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, príslušníci finančnej správy vyzvali vodiča na prihlásenie množstva a druhu prepravovaného tovaru. Vodič nedeklaroval žiadny dovoz tovaru ani neohlásil prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti. Príslušníci finančnej správy vykonali fyzickú colnú kontrolu autobusu s využitím služobného psa. Ten označil v zadnej časti autobusu ako podozrivé miesto podlahu. Po demontovaní príklopu podlahy našli príslušníci v odkrytej konštrukčnej dutine 6 malých balíčkov zabalených v čiernom igelite a v nich 2 903 ks bankoviek rôznej nominálnej hodnoty v celkovej hodnote 5 000 000 českých korún.   

Nájdené peňažné prostriedky v hotovosti boli ukryté pred colnou kontrolou a pri vstupe na územie SR neboli ohlásené predpísaným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu boli bankovky dočasne zadržané a bol vyrozumený odbor finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia policajného zboru SR. 

Pre oblasť prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti, s ktorými cestujúci prestupujú hranice EÚ s treťou krajinou, platí od 3. júna 2021 nová európska legislatíva. Sprísnili sa kontroly pri prestupe hraníc EÚ. Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými je investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote 10 000 eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový, detailnejší  formulár. Ide o súčasť stratégie EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 118 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 11. 2023)

Archív noviniek