Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Colníci na Bartolomejskom jarmoku

TRENČÍN – 25. 08. 2014: Z desiatich skontrolovaných predajcov na Bartolomejskom jarmoku v Ilave, ktorých preverili púchovskí colníci, len v 4 prípadoch neboli zistené žiadne porušenia predpisov. V šiestich prípadoch boli uložené pokuty na mieste v celkovej výške 1 460 eur.

Kontrolná akcia colníkov z Púchova sa uskutočnila v dňoch 22. a 23. augusta v Ilave, na tradičnom Bartolomejskom jarmoku. Zameraná bola na dodržiavanie povinností v súvislosti s používaním elektronických registračných pokladníc. Predajcovia najčastejšie porušujú zákon tým, že nepoužijú registračnú pokladnicu na evidenciu prijatej tržby, prípadne zaevidujú tržbu, avšak neodovzdajú kupujúcemu pokladničný doklad.

Porušením zákona je tiež to, keď nie je na vydanom bločku jednoznačne uvedený názov tovaru alebo služby tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby. V praxi sa stáva, že tovar na bločku je označený veľmi všeobecne, napríklad ako „cukrovinky“, no predávajú sa kúpeľné oblátky či označenie „domáce potreby“, no predávaný je kovový hrnček. „Každý prípad je však nutné posudzovať individuálne“, spresňuje Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín. Ak napríklad predajca predáva len cukrovinky, a to viacero druhov, a na doklade ich označí „cukrovinky“, tak takéto označenie je nedostatočné, lebo sa nedá odlíšiť, o aký konkrétny druh cukroviniek ide. Ak však predajca predáva napríklad hračky a predáva popri tom len jeden druh cukroviniek, tak toto označenie postačujúce je.

Obchodníci musia myslieť i na svoju ďalšiu povinnosť - sprístupniť na každom predajnom mieste vyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich.

Colníci sa na Bartolomejskom jarmoku okrem dodržiavania podmienok používania elektronickej registračnej pokladnice zamerali aj na overenie legitimity tovarov podliehajúcich spotrebným daniam – čiže predovšetkým alkoholických nápojov, cigariet a tabakových výrobkov. Vo všetkých kontrolovaných prípadoch mohli skonštatovať súlad so zákonom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 209 kB]

(25. 08. 2014)

Archív noviniek