Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Banskobystrickí colníci kontrolovali mestské tržnice

BANSKÁ BYSTRICA – 25. 04. 2014: Banskobystrickí colníci kontrolovali mestské tržnice. Cieľom kontrol bolo zistiť, či predajcovia používajú elektronické registračné pokladnice (ERP) v súlade so zákonom. Aj počas tejto kontroly našli porušenia zákona.

Vo štvrtok 24.04.2014 boli colníci na kontrolách v mestských tržniciach v Banskej Štiavnici, Žarnovici, Žiari nad Hronom a v Lučenci. Zamerali sa na dodržiavanie ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Cieľom kontrol bolo zistiť, či obchodníci vydávajú zákazníkom pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti zákona. Kontrolná činnosť bola rovnako zameraná aj na dodržiavanie ostatných ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ako aj na dodržiavanie zákonov upravujúcich oblasť spotrebných daní, či duševného vlastníctva.

Colníci skontrolovali deviatich obchodníkov. Počas kontrolného nákupu na mestskej tržnici v Žarnovici zistili porušenie zákona. Predávajúci prijal od platiaceho colníka hotovosť, ktorú nezaevidoval do ERP
a následne nevydal colníkovi pokladničný doklad potvrdzujúci riadnu registráciu prijatej platby.

Obchodník týmto porušil zákon a colný úrad mu uložil pokutu vo výške 330 eur, ktorú je povinný uhradiť do troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení pokuty.

Medzi najčastejšie pochybenia v oblasti dodržiavania zákona o ERP patrí:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB]

(25. 04. 2014)

Archív tlačových správ