Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Občania nám pomáhajú

BANSKÁ BYSTRICA – 10.02.2017: Aj v roku 2016 sa v banskobystrickom kraji porušovali predpisy. Vďaka občanom, ktorí nahlasujú podnety prostredníctvom aplikácie „Pokladnica“ boli zistené porušenia. Vo viacerých prípadoch išlo o nedodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici a porušovanie práv duševného vlastníctva. 

V roku 2016 vykonali banskobystrický colníci v rámci svojho kraja 975 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o ERP. Cieľom kontrol bolo najmä zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Takmer v polovici prípadov zistili porušenie zákona, za čo boli obchodníkom uložené pokuty vo výške viac ako 100 00 eur. Viacero z týchto kontrol boli vykonané aj na základe upozornení občanov, ktorí zadávajú do aplikácie „Pokladnica“ podnety na kontrolu prevádzky, ktoré sa vo väčšine prípadov ukázali ako opodstatnené. 

No okrem porušovania zákona o ERP sa v narastajúcom trende porušujú práva duševného vlastníctva.

Banskobystrický colníci na Pobočke colného úradu Banská Bystrica Pošta v roku 2016 zaistili 574 ks poštových zásielok, ktorých obsahom bol tovar podozrivý z porušenia práv duševného vlastníctva.

Všetko sa jednalo o fyzické osoby nepodnikateľov, tzn., že nikto nebol riešený ani v priestupkovom konaní, nebol tam úmysel, skôr neznalosť, resp. oklamanie zákazníka predajcom a teda aj odosielateľom. 

Mnohí s úmyslom ušetriť, nakupujú cez internet v domnienke, že táto kúpa ho vyjde oveľa lacnejšie. Nie vždy sa to oplatí. Veľkú časť zásielok najmä z Číny, Singapuru a Indie tvorí tovar, u ktorého môže vzniknúť podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva – ide o falzifikáty. Ak oprávnená osoba pri takomto tovare potvrdí, že ide o falzifikát, svoj tovar v lepšom prípade už neuvidí. V horšom prípade hrozia vysoké pokuty, prípadne až možnosť trestného stíhania. 

„Pokiaľ teda chcete niečo objednať cez internet, je múdre sa vopred informovať, čo je možné si cez e-shop  objednať a bez problémov poslať, bez toho, aby sme mali problém so zadržaním zásielky alebo dokonca   s trestným stíhaním.“ Upozorňuje hovorkyňa Colného úradu Banská Bystrica Katarína Podhorová.  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

(10. 02. 2017)

Archív tlačových správ