Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Počas kontroly registračnej pokladnice pes zaňuchal cigarety a tabak

BANSKÁ BYSTRICA – 24.10.2016: Colníci Stanice colného úradu Banská Bystrica pri kontrole ERP našli vďaka služobnému psovi Nikimu aj nelegálne cigarety a tabak.

Uplynulý víkend počas nedel okolo 10,00 hod. vykonali colníci Stanice colného úradu Banská Bystrica v obci Heľpa kontrolu zameranú na používanie elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) v súlade so zákonom. Colníci po zakúpení tovaru za účelom overenia, či daňový subjekt eviduje tržbu v ERP a či doklad vyhotovený ERP spĺňa všetky náležitosti podľa zákona zistili, že nákup nebol zaevidovaný v ERP a teda nebol vydaný ani pokladničný doklad potvrdzujúci riadnu registráciu prijatej platby. Týmto konaním sa podnikateľ dopustil správneho deliktu za čo mu bola uložená pokuta na spodnej hranici zákona vo výške 330 eur.

Počas kontroly u tohto podnikateľa služobný pes Niki označil dve dodávky, v ktorých colníci našli 108 spotrebiteľských balení cigariet  (t.j. 2 160 ks cigariet) značky MARLBORO červené a tabak v celkovom množstve 5 kg (balené v igelitových vreckách po 1 kg). Cigarety a tabak boli ukryté v prednej časti predmetných vozidiel. Cigarety neboli opatrené kontrolnými známkami a tabak bol bez akéhokoľvek označenia zabalený v igelitových vreckách.

Vzhľadom na podozrenie z daňového úniku a zo spáchania trestného činu pre porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru bol prípad postúpený Kriminálneho úradu finančnej správy.

V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi za takýto trestný čin podľa trestného zákona trest odňatia slobody na dobu 1 až 5 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(25. 10. 2016)

Archív noviniek