Preskočiť na hlavný obsah

Priebežné výsledky kontrolnej akcie „Beauty“

BRATISLAVA, 24.09.2020: Tematicky zamerané kontrolné akcie finančnej správy prinášajú výsledky. Kým počas akcie „Turista“ zistila finančná správa porušenia pri vydávaní pokladničných dokladov až v takmer 50% kontrolovaných prípadov, priebežné výsledky akcie „Beauty“ naznačujú, že podnikatelia sú uvedomelejší a pokladničné doklady svojim klientom vydávajú. Kontrolóri finančnej správy zistili doteraz porušenia v približne 12% prípadov. 

Finančná správa spustila na začiatku septembra kontrolnú akciu „Beauty“, ktorá je zameraná  na kontrolu podnikateľov poskytujúcich skrášľovacie služby – kaderníctva, kozmetické salóny, salóny pedikúry, manikúry a pod.  Za prvé dva týžne akcie vykonali kontrolóri finančnej správy 241 kontrol, pričom porušenie zákona zistili v 30 prípadoch (12,45%). Priebežné výsledky akcie „Beauty“ sa teda javia uspokojivejšie, definitívne vyhodnotenie však bude známe až v októbri. Najdôležitejším výsledkom totiž nebude percento zistených porušení, ale to, či a ako sa zvýšili príjmy z evidencie tržieb počas akcie v kontrolovanom sektore/kontrolovaných prevádzkach.   

Pri akcii Turista totiž vzrástli príjmy počas obdobia kontroly. Keď finančná správa porovnávala týždeň pred spustením kontrol s týždňom počas kontroly, tak tržby vzrástli o 19%. U kontrolovaných subjektov so zistením porušenia vzrástol po kontrole počet vydávania dokladov o 50%. Tieto parametre budú rozhodujúce aj pri akcii „Beauty“. 

Najčastejšie zisteným porušením je stále nezaevidovanie tržby v systéme eKasa, následne nezaevidovanie offline dokladu v zákonnej lehote (96 hod.). Za tieto porušenia uložili kontrolóri pokuty vo výške 5 560 eur. Cieľom finančnej správy však nie je rozdávať pokuty, ale zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a svojim klientom pokladničné doklady vydávali. Tým chráni nielen zákazníkov, ale aj poctivých predajcov. 

Finančná správa pri tejto akcii využíva nielen osobné návštevy prevádzok, ale aj monitorovanie pokladníc prostredníctvom kontrolnej aplikácie na diaľku, bez osobnej návštevy salónu. Finančná správa upozorňuje, že okrem akcie „Beauty“ aj naďalej vykonáva aj štandardné kontroly v rôznych typoch prevádzok.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 09. 2020)

Archív noviniek