Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Ďalší bič na daňové úniky

BRATISLAVA – 26. 08. 2015:  Automatická výmena informácií medzi jednotlivými krajinami bude  ďalším významným prvkom v boji proti daňovým podvodom. Ministerstvo financií SR už podpísalo Dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA .

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) je americký právny predpis účinný od  júla 2014. Na základe neho budú vybrané slovenské finančné inštitúcie vykonávať identifikáciu a overovanie klientov podliehajúcich daňovej jurisdikcii USA a poskytovať požadované informácie o pohyboch či zostatkoch na ich účtoch. Účelom predmetného dokumentu je zabránenie daňovým únikom a podvodom i zlepšenie výberu daní. Na základe dohody bude medzi zmluvnými štátmi prebiehať automatická výmena informácií na daňové účely o príjmoch na finančných účtoch rezidentov zmluvných štátov. 

  • do 30. 06. 2016 je finančná správa povinná prijať informácie od bánk a finančných inštitúcií za roky 2014 a 2015 
  • do 30.09.2016 je finančná správa povinná poskytnúť tieto informácie americkej daňovej správe 

Finančné riaditeľstvo SR  preto iniciovalo vo štvrtok 27. augusta stretnutie so zástupcami finančných inštitúcii. Témou bude komunikovanie postupov a koordinácie pri plnení si povinností vyplývajúcich z dohody FACTA. Zúčastnia sa na ňom zástupcovia SBA (Slovenská banková asociácia), SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní), Ministerstva financií SR a FR SR..

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB; nové okno]

(26. 08. 2015)

Archív tlačových správ