Preskočiť na hlavný obsah

Bič na daňové úniky

Bratislava – 18.10.2017: Daňové úniky odhalí finančná správa jednoduchšie. Od 30.septembra funguje automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Na Slovensko sa tak dostávajú informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí. Toto opatrenie sa týka nielen fyzických, ale aj právnických osôb.

„V boji proti účelovému znižovaniu základu dane a presunu ziskov sme zaznamenali veľmi dôležitý míľnik. Iba pred niekoľkými dňami, konkrétne 30. septembra, došlo k prvej automatickej výmene informácií medzi členskými krajinami Európskej únie, OECD a USA. K dispozícii tak máme informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov aj v zahraničí,“ informoval prezident finančnej správy František Imrecze. Automatická výmena informácií (AVI) sa realizuje na základe dohôd DAC2 (Directive on Administrative Cooperation in the field of taxation) a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

V praxi to znamená, že signatárske krajiny informovali svoje finančné správy o účtoch slovenských rezidentov a následne tieto informácie sprístupnili zahraničné finančné správy slovenskej finančnej správe. Slovenské banky zasa poskytli informácie o účtoch rezidentov iných krajín na Slovensku slovenskej finančnej správe a tá tieto informácie sprístupnila partnerskej finančnej správe v zahraničí. Finančné správy v členských a signatárskych krajinách získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom.

„Takýmto automatickým informovaním dochádza k najväčšej výmene informácií o účtoch a transakciách na nich. Tieto informácie budeme môcť analyzovať a porovnávať ich s podanými daňovými priznaniami príslušných osôb a firiem. Je to analytický vstup pre potenciálne daňové kontroly a porovnávanie toho, či to, čo je uvedené v daňovom priznaní, ktoré podal subjekt na Slovensku, zahŕňa aj transakcie, ktoré boli zrealizované v inej krajine, “ vysvetlil Imrecze.

„Ak chceme efektívne bojovať proti daňovým únikom a podvodom, je nevyhnutná spolupráca čo najväčšieho počtu krajín. Medzinárodná výmena informácií je príkladom takejto spolupráce. Aj vďaka tomuto opatreniu zvýšime transparentnosť finančných tokov medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Zároveň máme v rukách efektívny nástroj v boji proti daňovým podvodom a únikom, ako aj v zamedzení presunu ziskov do daňovo výhodnejších krajín,“ dodal Imrecze.

Práve takéto opatrenia sú súčasťou akčného plánu OECD známeho ako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – akčný plán boja proti znižovaniu základu dane a presúvaniu ziskov). O jednotlivých opatreniach tohto akčného plánu rokovali v Bratislave na 3. regionálnom stretnutí inkluzívneho rámca BEPS krajín východnej Európy a Strednej Ázie zástupcovia delegátov daňových správ z krajín EÚ a OECD či podnikateľskej verejnosti. Stretnutie organizovali medzinárodné organizácie OECD a IOTA v spolupráci so slovenskou finančnou správou a Ministerstvom financií SR. Na treťom regionálnom stretnutí sa zúčastnila štátna tajomníčka Medzinárodného menového fondu a OSN.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 209 kB; nové okno]

(18. 10. 2017)

Archív noviniek