Preskočiť na hlavný obsah

K dovezenej bižutérii chýbali údaje, vrátili ju späť do Číny

ŽILINA - 11.08.2022: Žilinskí príslušníci finančnej správy vrátili poštovú zásielku s náramkami na nohu a náhrdelníkmi späť do Číny, odkiaľ bola odoslaná. Chýbali k nej dôležité informácie na posúdenie, či spĺňa bezpečnostné požiadavky pre budúcich používateľov.

Žilinskí príslušníci finančnej správy v tomto roku vykonali kontroly zamerané na ochranu spotrebiteľov v prípade viac ako 511 tisíc výrobkov. Z nich 108 tisíc nevyhovelo bezpečnostným kritériám na to, aby sa mohli dostať na slovenský trh. Boli to ochranné prostriedky, oblečenie, doplnky nosené na tele a lieky.

Jeden z posledných prípadov sa týkal bižutérie, ktorá prišla v poštovej zásielke z Číny. Išlo o náramky na nohu a náhrdelníky. K niektorým neboli dostupné údaje o výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi. Ďalšie neobsahovali model alebo typ, šaržu či sériu alebo informácie, ktoré by umožnili zhodnotiť riziká spojené s ich používaním alebo ktoré s bezpečnosťou výrobkov súvisia.

Pre chýbajúce údaje sa dostali výrobky do rozporu s právom Európskej únie, boli zaradené medzi nevyhovujúce a následne vrátené späť do krajiny, z ktorej ich dodávateľ odoslal.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 08. 2022)

Archív noviniek