Preskočiť na hlavný obsah

Stopli sme zásielku bižutérie, ktorá obsahovala nebezpečné ťažké kovy

ŽILINA – 28.05.2021: Príslušníci finančnej správy stopli balík zo Singapuru, v ktorom sa nachádzalo 178 kusov viacerých druhov šperkov. Dôvodom boli prekročené hodnoty nebezpečných ťažkých kovov, ktoré v nich namerali pomocou röntgenového spektrometra. Keby sa dovážaná bižutéria dostala na trh, pre spotrebiteľov by jej používanie predstavovalo zdravotné riziko.  

Náušnice, prstene, náramky, retiazky a sety. Celkovo 178 kusov týchto výrobkov bolo obsahom balíka, ktorý sa dostal na colné prerokovanie žilinským príslušníkom finančnej správy na vyclievacej pošte.

Pri kontrole zásielky colníci zisťovali, či dovážané predmety spĺňajú kritéria bezpečnosti pre spotrebiteľov. Chemické zloženie výrobkov merali röntgenovým spektrometrom. Prístroj, ktorý sa vyznačuje vysokou presnosťou, v priebehu niekoľkých sekúnd vzorky vyhodnotil. Výsledky ukázali, že šperky obsahujú prekročené normy ťažkých kovov - niklu a kadmia.

Bižutériu následne postúpili príslušníci finančnej správy na odborné posúdenie Slovenskej obchodnej inšpekcii. Už teraz je isté, že väčšiu časť šperkov z balíka, u ktorých zistila, že nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť, nebude možné doručiť adresátovi. Ten ich mal zrejme v pláne predať zákazníkom.

Ak by sa tieto výrobky dostali na trh, pre spotrebiteľov by ich používanie predstavovalo zdravotné riziko, nakoľko ťažké kovy v bižutérii sa pri priamom kontakte s pokožkou môžu dostať do tela a spôsobiť rôzne ochorenia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 05. 2021)

Archív noviniek