Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolná akcia „Bižutéria“

TRENČÍN – 31. 05. 2022: V rámci niekoľkotýždňovej súčinnostnej kontrolnej akcie „Bižutéria“ skontrolovali trenčianski príslušníci finančnej správy spolu s inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj 10 prevádzok, v ktorých sa predáva bižutéria. Kontrola bola zameraná na zisťovanie prítomnosti zdraviu škodlivých kovov a zliatin v predávanej bižutérii.

Súčinnostná kontrolná akcia sa uskutočnila v období apríl – máj vo viacerých mestách trenčianskeho regiónu – Trenčín, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Trenčianske Teplice, Dubnica nad Váhom, Myjava. Skontrolovaných bolo celkovo 87 vybratých vzoriek bižutérie, ktoré sa predávali v špecializovaných predajniach, no i v prevádzkach či obchodných reťazcoch, ktoré predávali bižutériu ako doplnkový sortiment. Pri kontrole príslušníci finančnej správy  použili špeciálnu techniku - spektrometer XRF,  pracujúci na princípe röntgenového lúča. Zisťuje sa ním materiálové zloženie kovového výrobku.

Až v 37 kontrolovaných vzorkách, čo je takmer 43 %, bol zistený zvýšený obsah ťažkých kovov vo výrobku.  Najvyššie prekročenie noriem obsahu ťažkých kovov v kontrolovaných výrobkoch bolo 4600-násobné prekročenie povoleného obsahu kadmia v náhrdelníku, v inom prípade náušnice obsahovali 200-násobok povoleného obsahu olova. Ďalšie konanie vo veci zistených nedostatkov zabezpečujú príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie. 

Trenčianski ozbrojení príslušníci finančnej správy pri výkone služby používajú okrem iného i ďalšiu špeciálnu techniku, napríklad detektory radiácie, mobilné detekčné systémy i ručné zariadenia alebo už uvádzané spektrometre na identifikáciu prvkov.   

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 05. 2022)

Archív noviniek