Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Bloček musia vydať aj pri platbe žetónmi či náramkami

BRATISLAVA – 12. 08. 2014: Navštívili ste jarmok, festival či koncert a platili ste žetónmi či elektronickým náramkovým čipom? Ak Vám nevydali aj pri takejto bezhotovostnej platbe bloček, porušili predajcovia zákon. Aj na týchto podujatiach majú predajcovia povinnosť evidovať prijaté tržby v elektronickej registračnej pokladnici.

Tržbou na účely zákona o ERP je platba prijatá  z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby na predajnom mieste v hotovosti. Za platbu prijatú v hotovosti sa považuje aj platba prijatá inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Elektronickým platobným prostriedkom je okrem platobnej (bankomatovej) karty, napr. aj čipová karta (čip) alebo dobíjacia karta organizátora podujatia, ktoré majú hodnotu vyjadriteľnú v platnej mene euro a z ktorej sa platená suma automaticky odpočítava.

Poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby je, napr. jednorazová nákupná poukážka vydaná pre konkrétnu akciu alebo žetón, ktoré sú vydávané v rôznych hodnotách, ako aj alternatívne meny (lokálne platidlo živec, groš, toliar a pod.), vydané napr. obcou alebo organizátorom podujatia v rôznych hodnotách a ktoré sú zvyčajne zamieňané za eurá v pomere v 1:1.

Podnikateľ, na ktorého sa povinnosť používať ERP vzťahuje, je povinný za predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzenej služby tržbu prijatú v hotovosti bezodkladne evidovať v ERP a ihneď po vytlačení odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad. Podnikateľ nesmie zákazníkovi vydať namiesto pokladničného dokladu iný doklad, ktorý obsahuje informácie o cene, napr. predbežný doklad, informatívny doklad.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB]

(12. 08. 2014)

Archív noviniek