Preskočiť na hlavný obsah

Blockchain na finančnej správe

BRATISLAVA, 21.05.2018: V Bratislave sa v dňoch 17. – 19. mája konalo medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC 2018. Jedným z panelistov bol aj prezident finančnej správy František Imrecze. Diskutoval na tému blockchain a informoval aj o jeho zavedení v procesoch štátnej správy na Slovensku.

Bude blockchainovú technológiu využívať aj štátna správa? V panelovej debate Globsec-u o tom diskutoval prezident finančnej správy František Imrecze so známym blockchain-istom Juliom Alejandrom. Jeho organizácia „Humanitarian Blockchain“ využíva blockchain na dodávky humanitárnej pomoci a jej predstaviteľ podporuje zavádzanie blockchainu aj do ostatných sfér spoločnosti.

Finančná správa podľa jej prezidenta vidí priestor na využitie blockchainu vo verejnej správe. „Blockchain dokáže zjednodušiť život našim klientom - daňovým subjektom. Finančná správa preto pracuje na projekte jeho využitia. Chceme postupne začať využívať blockchain vo svojich procesoch tak, aby sme naplnili náš cieľ: zefektívniť výber daní. Zvažujeme preto zaviesť blockchainovú technológiu pri 2% (3%) asignácii dane,“ vysvetlil plány prezident František Imrecze.

Finančná správa je vôbec prvá štátna inštitúcia na Slovensku, ktorá pracuje na zavedení blockchainu do svojich procesov. Proces zavedenia blockchainu je v súlade s dohodou o podpore technológii blockchainu, ktorú v apríli 2018 podpísalo 22 krajín Európskej únie, vrátane Slovenska. „Blockchain je podobne ako postupná elektronizácia cestou pre finančnú správu. Využitie blockchainových technológií v procesoch môže, vzhľadom na ich charakter, zvýšiť dôveru klientov a ochranu ich osobných údajov, zvýšiť transparentnosť procesov, zredukovať administratívnu záťaž a znížiť náklady“, povedal prezident finančnej správy František Imrezce.

Blockchain je elektronická kniha záznamov o vykonaných transakciách, ktorá umožňuje zaznamenávať ich históriu tak, že ju neskôr nie je možné žiadnym spôsobom zmeniť alebo spochybniť. Blockchain funguje na princípe blokov, ktoré vzniknú spojením odsúhlasených transakcií. Bloky sú zašifrované a navzájom previazané, takže nie je možné žiadny z nich meniť alebo odstrániť. Vytvára predpoklady pre zjednodušenie komplexných obchodných transakcií a ich automatizáciu pri zachovaní dôvery v ukladané informácie bez nutnosti dôveryhodného prostredníka. Je preto považovaný za jednu z najperspektívnejších technológií pre digitálnu transformáciu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 206 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 05. 2018)

Archív noviniek