Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Boj proti korupcii

BRATISLAVA - 28.09.2017: Finančná správa spolu s Policajným zborom SR odhalila dva prípady korupčného správania sa. K jednému došlo v radoch colníkov, druhý sa týkal podvodu krátenia dane. Potvrdili to prezident finančnej správy František Imrecze spolu s prezidentom Policajného zboru Tiborom Gašparom pri prezentácii oboch prípadov.

Či už ide o korupčné správanie sa vlastných zamestnancov, alebo snahy o krátenie dane a poistného, takéto správanie sa je v každom prípade neakceptovateľné. Potvrdil to prezident finančnej správy František Imrecze pri prezentovaní prípadu korupčného správania sa piatich colníkov. „V spolupráci s políciou sme odhalili prípad korupcie aj v radoch finančnej správy, konkrétne v radoch niektorých príslušníkov Stanice colného úradu v Senici. Takýchto negatívnych príkladov však bolo od roku 2013, keď sme vyhlásili program nulovej tolerancie voči korupcii, len 23. A to na finančnej správe pracuje 9 400 ľudí. Viac ako 99% našich zamestnancov tak dodržiava všetky zákony a etický kódex zamestnanca,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze. „Odhalenie tohto prípadu colníkov dokazuje, že takéto prípady nebudeme tolerovať. Odhaľovanie korupcie vo vlastných radoch však nie je jednoduché, je potrebné mať priame dôkazy a je nevyhnutná efektívna spolupráca medzi nami, našim kriminálnym úradom a políciou,“ dodal Imrecze.

Úspešným príkladom takejto spolupráce je práve prípad Hungary. Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy od začiatku spolupracovala na prípade s NAKA. V tomto prípade bolo zistené, že od februára 2017 do septembra 2017 príslušníci Stanice colného úradu v Senici (Colný úrad Trnava) nad rámec oprávnení colníka vykonávali pri colnej kontrole aj kontrolu dodržiavania zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy po hranice s ČR žiadali od vodičov za porušenie zákona úhradu priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vo forme finančnej hotovosti od 200 do 300 eur. Financie si pritom nechávali pre vlastnú potrebu. „Takéto správanie sa nebudeme tolerovať. Spracúvame návrh na ich postavenie mimo služby,“ povedal Imrecze. Za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody na 2 - 5 rokov.

Druhým prezentovaným prípadom bol prípad krátenia dane. Od januára do decembra 2016 mali v tomto prípade obvinení (štatutári spoločností) vytvoriť fakturačný reťazec viacerých obchodných spoločností za účelom krátenia dane fiktívnym tuzemským nadobudnutím tovaru a jeho odpredajom do iného členského štátu EÚ za účelom zníženia vlastnej daňovej povinnosti. Vytvorené obchodné spoločnosti nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť, resp. nevykonávali obchodnú činnosť v takom rozsahu, ako deklarovali. Štátnemu rozpočtu tak bola spôsobená škoda vo výške 2 375 678 Eur. Od začatia prípadu vo februári 2016 prebiehala úzka spolupráca polície s Kriminálnym úradom finančnej správy. Po vyhodnotení dôkazov bolo vznesené obvinenie voči 4 osobám, ktorým za pokračovací zločin skrátenia dane a poistného podľa Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody vo výške 7 - 12 rokov.

Aj tieto prípady sú príkladom efektívnej spolupráce medzi Sekciou inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy, Kriminálnym úradom finančnej správy a políciou.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 207 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 09. 2017)

Archív noviniek