Preskočiť na hlavný obsah

Bratislava bude hlavným mestom európskych daňových správ

PARÍŽ/BRATISLAVA – 29.1.2018: Bratislava sa v júni stane hlavným mestom európskych daňových správ. Na Valnom zhromaždení IOTA sa stretnú najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej organizácie daňových správ (IOTA). Slovensko je tento rok predsedníckou krajinou IOTA a prezident finančnej správy František Imrecze zároveň prezidentom IOTA.

Finančná správa sa pripravuje na veľké medzinárodné podujatie – Valné zhromaždenie IOTA. V júni sa totiž v Bratislave stretnú predstavitelia daňových správ 44 členských krajín Európskej organizácie daňových správ (IOTA). O podrobnostiach členov IOTA informoval prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze počas zasadnutia Výkonného výboru IOTA v Paríži.

Na Valnom zhromaždení v Bratislave sa očakáva príchod 200 najvyšších predstaviteľov daňových správ členských krajín IOTA a expertov medzinárodných organizácií. Zástupcovia európskych daňových správ budú rokovať najmä o vplyve digitalizácie na transformáciu daňových správ – ako nastaviť transparentné automatizované riešenia v procese reorganizácie daňových správ. Hlavným mottom bratislavskej konferencie je „From thinking digital to being digital“ (pozn. preklad: Nielen mysli digitálne, ale konaj digitálne).

Svoje skúsenosti bude prezentovať aj slovenská finančná správa, ktorá v ostatnom čase výrazne posilnila svoju elektronickú komunikáciu a jej ďalšie rozširovanie ešte plánuje. „Smerujeme k bezpapierovej finančnej správe. Rozširujeme elektronickú komunikáciu, postupne nabiehame na obojsmernú elektronickú komunikáciu v daňových a colných oblastiach. Začali sme aj proces transformácie finančnej správy, v ktorom sa sústredíme na viaceré proklientske opatrenia – softwarning, Index daňovej spoľahlivosti či vytvorenie Úradu pre vybrané hospodárske subjekty,“ prezentoval členom Výkonného výboru IOTA v Paríži prezident finančnej správy František Imrecze.

Zástupcovia európskych daňových správ budú pokračovať aj v diskusii o dodržiavaní etických princípov, ktorú začali na 2. výročnej medzinárodnej konferencii IOTA „Tax Governance and Data Security“ v novembri v Budapešti. Finančné správy stoja pred novou výzvou: ako zabezpečiť, že získané dáta od daňových subjektov sú chránené a nedôjde k ich zneužitiu internými zamestnancami. „Dôvera je rozhodujúcim faktorom pri snahe dosiahnuť čo najvyššiu mieru dobrovoľného plnenia si daňových povinností. Táto dôvera musí nevyhnutne existovať medzi finančnými správami a ich klientami. Oveľa dôležitejšie, ako otázka získavania dát, je teda spôsob správneho využitia dát tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Finančné správy preto musia nevyhnutne investovať do zvýšenia digitálnej bezpečnosti a riadenia rizík,“ uviedol v tom čase na medzinárodnej konferencii prezident finančnej správy František Imrecze. 

Členské krajiny IOTA: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavská republika, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika srbská, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Slovenská republika, Srbsko, Taliansko, Veľká Británia, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 212 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 01. 2018)

Archív noviniek