Preskočiť na hlavný obsah

Bratislavskí colníci odviedli do štátneho rozpočtu 2,5 miliardy eur

BRATISLAVA – 20.01.2020: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava si za rok 2019 pripísali na svoje konto hneď niekoľko prvenstiev. Do štátneho rozpočtu odviedli viac ako 50% celkových odvodov za colnú časť finančnej správy. Celkovo to činilo 2,5 miliardy eur, z čoho výber spotrebných daní predstavoval 1,7 miliardy, výber DPH bol na úrovni cca 790 miliónov a cla približne 5,9 milióna eur.

CÚ Bratislava je dlhé roky lídrom vo výbere cla a daní v colnej oblasti. Najvýznamnejším faktorom určujúcim toto postavenie je jeho geografická poloha. Sídli tu väčšina firiem s celoslovenskou pôsobnosťou a až 30 percent všetkých daňových subjektov, ktoré podliehajú agende spotrebných daní. V roku 2019 odviedol CÚ Bratislava do štátneho rozpočtu 2,5 miliardy eur. Výber spotrebných daní predstavoval 1,7 miliardy, výber DPH bol na úrovni cca 790 miliónov a cla približne 5,9 milióna eur.

Na úrade je šesť pobočiek, ktorým patria v rebríčku popredné miesta. Najviac za celé Slovensko odviedla do štátneho rozpočtu pobočka Prístav, kde vymeraný colný dlh predstavoval čiastku skoro 600 miliónov eur. Pobočka Letisko patrí medzi najzaťaženejšie, nakoľko sa tu prepustí vyše 23% všetkých dovozov. Pobočka na ulici J. Jonáša sa zase môže pýšiť prvenstvom v počte vývozných colných vyhlásení. Bratislavská pobočka Pošta je najvyťaženejšou v rámci piatich colných poštových pobočiek v SR. Ročne ňou prejde viac ako 1,3 milióna zásielok. 

Minulý rok mali bratislavskí colníci viacero zaujímavých záchytov Na letisku M. R. Štefánika v roku 2019 zachytili viac ako 82 tisíc kusov cigariet, 27,5 kg tabaku, vyše 14 tisíc kusov bezdymových tabakových výrobkov či takmer 40 litrov liehových nápojov. Ohlasovaciu povinnosť si nesplnilo 14 osôb a dokopy neprihlásilo pri dovoze z tretích krajín peňažnú hotovosť vo výške 156 350 eur. Pozoruhodné bolo aj  zaistenie 176 kg mäsových a mliečnych výrobkov, ktorých dovoz z tretích krajín na Slovensko je zakázaný. Pri vývoze tovaru mimo EÚ sa 20 osôb pokúsilo o podvod pri TAX FREE, požadovali vrátiť DPH pri tovaroch s celkovou výškou 128 340 eur. Tri osoby sa pokúsili prepašovať odevy s extrémistickou tematikou.

Stanica CÚ sídliaca na bývalom hraničnom priechode Berg sa zapísala do štatistík zaistením viac ako 50 tisíc kusov cigariet, vyše 67 litrami nelegálneho alkoholu či 150 litrami nafty. Na tejto pobočke sa pravidelne stretávajú so záchytmi napodobením originálnych výrobkov. V minulom roku skončilo v rukách bratislavských colníkov 30 tisíc kusov príslušenstva k mobilom, vyše 12 tisíc kusov hračiek a parfumov či viac ako 7 tisíc kusov odevov. V roku 2019 riešili aj prípad zadržania štyroch migrantov na bývalom hraničnom priechode v Jarovciach. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(20. 01. 2020)

Archív noviniek