Preskočiť na hlavný obsah

Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

BRATISLAVA – 13.06.2024: Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane, nemusia tento preddavok platiť.

Letní brigádnici nemusia platiť preddavok na daň vo výške 19% z odmeny, ktorú za brigádu dostanú, ak si uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na daňovníka. Táto suma je v roku 2024 stanovená na 470,54 eur mesačne. Ak si ju študent uplatní, pri výpočte mesačného preddavku na daň sa jeho základ dane, z ktorého sa preddavok počíta, zníži o túto sumu. Ak základ dane, ktorým je hrubý príjem znížený o poistné, nepresiahne 470,54 eur za mesiac, nie je povinný preddavky platiť. NČZD na daňovníka sa však neuplatní automaticky. Ak chce študent využiť toto zvýhodnenie, podpíše u zamestnávateľa tlačivo: Vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňového bonusu. V prípade, že uzatvorí dohodu o brigádnickej činnosti u viacerých zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť len u jedného z nich.

Finančná správa upozorňuje študentov, že ak ich celkové zdaniteľné príjmy v tomto roku presiahnu sumu 2 823,24 eur, sú povinní podať do konca marca 2025 daňové priznanie. Ak ich príjmy budú nižšie ako uvedená suma, potom nebudú povinní podávať daňové priznanie. Avšak v prípade, ak im zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, potom môžu dobrovoľne podať daňové priznanie, cez ktoré sa im zrazené preddavky vrátia v podobe daňového preplatku. Ten sa im vráti len v prípade, ak presiahne sumu 5 eur, a to prostredníctvom žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Ak študent pracuje v zahraničí, vo väčšine prípadov daň z tohto príjmu na Slovensku neplatí. Príjem, ktorý dosiahne, je podrobený zdaneniu v krajine, v ktorej prácu vykonáva. Ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie, tzn. jeho celkové zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR a v zahraničí presiahnu sumu 2 823,24 eur, potom pri príjmoch zo zahraničia uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. Preddavky na daň zrazené v zahraničí, sa študentovi nevrátia cez daňové priznanie podané v SR.

Príklady na výpočet dane z príjmov študenta:

Študent bude cez letné prázdniny brigádovať v stánku s občerstvením. Jeho mesačná odmena bude vo výške 400 eur. Pri nástupe na brigádu podpíše u zamestnávateľa Vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňového bonusu. Bude študent povinný platiť daň?

Keďže študent podpíše tlačivo na uplatnenie NČZD na daňovníka, pri odmene 400 eur mesačne nebude zamestnávateľ zrážať preddavok na daň (základ dane je nižší ako 470,54 eur). Za predpokladu, ak celkové zdaniteľné príjmy študenta za rok 2024 nepresiahnu sumu 2 823,24 eur, nebude povinný podávať daňové priznanie.

Študentka VŠ je zamestnaná na dohodu o brigádnickej práci študenta. Príjem z dohody za celý rok 2024 bude vo výške 2 500 eur. Ďalšie zdaniteľné príjmy študentka nemala. U zamestnávateľa si neuplatňuje NČZD na daňovníka, pričom zamestnávateľ zráža z tohto príjmu preddavky na daň. Bude študentka povinná podať daňové priznanie za rok 2024?

Za predpokladu, že celkové zdaniteľné príjmy študentky nepresiahnu za celý rok 2024 sumu 2 823,24 eur, nebude študentka povinná podať daňové priznanie. Avšak v tomto prípade bude pre študentku výhodné ho podať, nakoľko sa jej preddavky, ktoré zrážal zamestnávateľ počas roka, prostredníctvom daňového priznania vrátia v podobe daňového preplatku.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 06. 2024)

Archív noviniek