Preskočiť na hlavný obsah

Brit zacítil u cestujúceho vo vlaku drogy

ŽILINA – 03.06.2022: Služobný pes Brit vyňuchal v batožine cestujúceho drogy. Stalo sa to v čase, keď  žilinskí príslušníci finančnej správy spolu s príslušníkmi oddelenia sprevádzania vlakov OŽP PPZ vykonávali kontrolu vo vlaku.  

Do plánovanej súčinnostnej kontrolnej akcie zameranej na kontrolu tovaru, dokladov a plnenie si zákonných povinností v železničnej doprave bol zaradený aj služobný pes vycvičený na vyhľadávanie alkoholu a omamných a psychotropných látok. Brit spozornel pri batožine patriacej 29 – ročnému mužovi, ktorý cestoval v rýchliku na trase Žilina smer Turčianske Teplice. Príslušníci finančnej správy v nej pri prehliadke našli zelenú sušenú rastlinu, ktorej presné zloženie bude vyhodnotené expertízou. Predpokladajú, že ide o marihuanu. Cestujúceho z Handlovej aj s tovarom odovzdali na ďalšie procesné úkony vyšetrovateľovi PZ. 

Od začiatku roka eviduje Colný úrad Žilina 9 nálezov omamných a psychotropných látok, ktoré osoby nelegálne prepravovali v dopravných prostriedkoch alebo boli odoslané z tretích krajín v poštových zásielkach.   

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 06. 2022)

Archív noviniek