Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Colníci v Brodskom zaistili fitness náradie či hracie konzoly

TRNAVA/BRODSKÉ – 31.07.2013: Trnavskí colníci na pobočke v Brodskom zaistili viac ako  12 000 kusov tovaru. Išlo o 9 500 slúchadiel, 1 500 joystickov, 400 hracích konzol, 180 fitness náradí a 800 tričiek. Sú to napodobeniny ochranných známok SONY, APPLE, IRON GYM, SIMPSON a pochádzajú z Číny. Podľa dokladov mal tovar skončiť na slovenskom trhu.

Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla majiteľom ochranných známok predajom zaisteného tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, bola vyčíslená na takmer pol milióna eur.

Vzhľadom na druh daného tovaru, účel použitia, kvalitu materiálu, vyhotovenie, formu a spôsob balenia ako aj to, že zo strany deklaranta nebolo preukázané vyrobenie daného tovaru so súhlasom držiteľa práva vzniklo podozrenie, že sa pri tovare porušujú práva ochrany duševného vlastníctva. Colníci preto tovar zaistili. So zisteniami bezodkladne oboznámili majiteľov ochranných známok, ktorí podozrenia potvrdili. Colný úrad Trnava v spolupráci s oprávnenými osobami, ktoré sú majiteľmi ochranných známok, bude ďalej konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva.

O osude zaisteného tovaru teraz rozhodnú majitelia ochranných známok. Tí majú možnosť sa vyjadriť do 10 pracovných dní, či chcú vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, a teda tzv. „zjednodušeným postupom“, kedy sa tovar zlikviduje (na náklady majiteľa ochrannej známky). Alebo môžu držitelia ochranných známok podať návrh na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať.

V prípade právoplatného rozhodnutia súdu, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva hrozí majiteľovi tovaru pokuta až do výšky 66 387,83 eur. 

Zaistením tohto tovaru sa zároveň zo strany colníkov zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa na trhu.

(31. 07. 2013)

Archív noviniek