Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Preverili sme bufety pri vode

BRATISLAVA – 29. 7. 2013: Prevádzky rýchleho občerstvenia na kúpaliskách a jazerách v Bratislave nevydávajú bločky. Zistili to kontrolóri finančnej správy pri kontrolách deviatich prevádzok.

Kontrolná akcia zameraná na bratislavské kúpaliská bola v dňoch 17. – 24. júla 2013. Zamerala  sa na predajne rýchleho občerstvenia. Cieľom kontrol bolo zistiť, či prevádzky riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladní a či im následne vydajú pokladničný doklad.

Na kontrolnej akcii sa zúčastnili kontrolóri finančnej správy daňového úradu Bratislava. Celkovo vykonali 40 kontrolných nákupov v 9 prevádzkach. Pri 26 nákupoch (65%) bol porušený zákon.

Kontrolované jazerá - Kuchajda, Veľký Draždiak, Vajnory, Zlaté piesky a kúpaliská Rača, Lamač, Matadorka, Delfín, Rosnička.

Najčastejším porušením zákona o ERP:

  • nezaevidovanie prijatej tržby v pokladni,
  • podnikateľ tržbu zaevidoval, ale nevydal doklad z pokladne,
  • podnikateľ nevyhotovil paragón – používa sa v prípade poruchy pokladne.

Kontrolóri udelili podnikateľom za porušenia zákona pokuty v celkovej výške 1 770 eur.

(29. 07. 2013)

Archív tlačových správ