Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Preverili sme bufety na seneckých jazerách

BRATISLAVA – 13. 08. 2013: Takmer každý bufet na seneckých jazerách nevydáva zákazníkom bločky za nákup. Začiatkom augusta kontrolóri finančnej správy preverili 27 prevádzok – chyby našli v 24 z nich.

Kontrolná akcia v areáli „Slnečné jazerá“ bola 6. augusta 2013 (utorok) popoludní. Zamerala  sa na prevádzky s občerstvením. Cieľom kontrol bolo zistiť, či prevádzky riadne evidujú prijaté platby  od zákazníkov do elektronických registračných pokladní a či im následne vydajú pokladničný doklad.

Na kontrolnej akcii sa zúčastnilo 30 zamestnancov z colného úradu v Bratislave.

Najčastejším porušením zákona o ERP :

  • nezaevidovanie prijatej tržby v pokladni,
  • podnikateľ tržbu zaevidoval, ale nevydal doklad z pokladne,
  • podnikateľ používa elektronickú pokladnicu, ktorá nespĺňa náležitosti zákona.

V niekoľkých kontrolovaných prevádzkach chýbala evidencia alkoholu resp. sa tam nachádzali neoznačené fľaše s alkoholom, ktoré kontrolóri zadržali. V jednej prevádzke, kde vykonali colníci kontrolný nákup opakovane, sa zistilo opätovné porušenie zákona.

Kontrolná akcia v tejto lokalite sa bude vzhľadom na zistené skutočnosti počas mesiaca august opakovať.

(13. 08. 2013)

Archív tlačových správ