Preskočiť na hlavný obsah

Búrka mozgov po slovensky

BANSKÁ BYSTRICA /BRATISLAVA – 28.4.2017: Banskobystrickí kontrolóri neuznali odpočet DPH vo výške viac ako 400 tisíc eur. Za deklarovanými službami brainstormingu sa skrývala iba databáza potenciálnych zákazníkov. 

DÚ Banská Bystrica pri kontrole nadmerného odpočtu u platiteľa DPH neuznal nárok na odpočítane dane za služby brainstormingu. Pojem brainstorming – „búrka mozgov“ –  je americký výraz pre skupinové, tvorivé riešenie problémov. Brainstorming predstavuje metódu tímovej práce, ktorej primárnym cieľom je získať čo najviac možností riešenia problému.  

Fakturovaný brainstorming sa mal uskutočňovať formou videokonferencie a  tá nesmela byť nahrávaná, ani inak archivovaná. Jedným z faktorov, ktoré sa vymykali z rámca bežnej ceny bola aj fakturovaná hodinová cena, ktorá sa blížila k čiastke 35 tisíc eur. Celková suma faktúry predstavovala takmer 2,5 milióna eur. 

Kontrolóri zistili, že za deklarovanými službami bola „iba“ databáza potenciálnych zákazníkov odberateľa kontrolovanej spoločnosti. Firma nepreukázala, že poskytnutú databázu zákazníkov bude využívať na podnikanie a kontrolóri jej nárok na  odpočítanie dane v celkovej výške 406 466 eur neuznali. Na splnenie podmienok na odpočet DPH nestačí preukázať zdaniteľné plnenie len po formálnej stránke, ale je nevyhnutné preukázať aj jeho reálne uskutočnenie. 

Kontrolovaný daňový subjekt, neuniesol dôkazné bremeno, pretože jednoznačným a vierohodným spôsobom nepreukázal, že skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a údaje uvedené v daňovom priznaní, sú úplné a správne. Kontrolovaná spoločnosť využila svoju zákonnú možnosť a voči pokute sa odvolala. Odvolací orgán potvrdil pokutu potvrdil. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(28. 04. 2017)

Archív noviniek