Preskočiť na hlavný obsah

Jantár ukrytý v linkovom autobuse

MICHALOVCE – 13.05.20222: Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili príslušníci finančnej správy pokus o nezákonný dovoz jantáru.

Príslušníkom finančnej správy z Colného úradu Michalovce sa podarilo odhaliť pokus o nezákonný dovozu jantáru. Jantár sa mal na naše územie dostať cez hraničný priechod Vyšné Nemecké v linkovom autobuse ukrajinskej imatrikulácie. Počas fyzickej kontroly interiéru autobusu boli v priestore určenom na uloženie rezervného kolesa nájdené biele vrecia zabalené v čiernom igelite. V nich sa nachádzalo takmer 21 kg jantáru opracovaného do podoby drobných šperkov. Ďalšími úkonmi bola s využitím stacionárneho röntgenového skenovacieho systému v rezervnom kolese zistená prítomnosť ďalšieho jantáru, neopracované kamene v množstve 41,5 kg.

Na základe zistených skutočností vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu neznámou osobou. Bolo vyrozumené operačné stredisko Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré na miesto vyslalo vyšetrovateľa finančnej správy.

Hodnota jantáru bola stanovená znaleckým posudkom. Podľa neho hodnota jantáru predstavuje sumu 51.080,91 eur. Colný dlh bol vyčíslený vo výške 9 207,59 eura.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 05. 2022)

Archív noviniek