Preskočiť na hlavný obsah

Bystrickí colníci majú nový skener

B. BYSTRICA – 29. 07. 2014: Už nie len colníci, ale aj najnovšia výkonná moderná technika napomáha pri odhaľovaní nezákonného dovozu tovarov v poštovej preprave pri dovoze na územie EÚ.

Urýchlenie colného konania, taký je hlavný prínos nového skenera. Na banskobystrickej pošte tak colníci pracujú s najpokročilejšou X-ray zobrazovacou technológiou. Zariadenie je určené predovšetkým na kontrolu zásielok z tretích krajín, ktoré si Slováci objednajú prostredníctvom internetových obchodov.

Na tieto objednávky platia nasledovné limity:

  • zásielky do 22 eur sú oslobodené od cla aj DPH,
  • zásielky do 150 eur sú oslobodené od cla, ale nie od DPH, k cene tovaru sa pripočítajú všetky náklady spojené s balením, poistením, prepravou tovaru, atď.
  • zásielky od fyzických osôb z tretích krajín  pre fyzické osoby v EÚ (dary), pričom oslobodenie sa vzťahuje na zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje hodnotu 45 eur,
  • nad hodnotu 45 eur do hodnoty 700 eur sa vymeriava jednotná colná sadzba 2,5% (okrem tovaru, u ktorého je v colnom sadzobníku uvedené „Bez Cla“, spolu s DPH),
  • nad hodnotu 700 eur je potrebné k colnému konaniu podať písomné colné vyhlásenie a na zásielku sa vymeria clo podľa zaradenia do colného sadzobníka spolu s DPH.

Finančná správa neodporúča objednávať tovar, ktorý podlieha dohovoru CITES. Ide o prísne chránené živočíchy a rastliny, resp. výrobky z nich a pod., ktoré bez špeciálnych povolení nie je možné dovážať a vyvážať. Týmto tiež chránime trh pred rizikom zavlečenia chorôb na naše územie, ktoré by hrozilo pri dovoze určitých výrobkov živočíšneho pôvodu. Bystrickí colníci už v minulosti zadržali napr. doplnkov výživy s obsahom chráneného kaktusu rodu Hoodia, žraločie zuby či listy rastliny rodu koka.

Colníci sa vo svojej praxi často stretávajú aj s falzifikátmi výrobkov rôznych svetových značiek. Okrem toho, že porušujú práva duševného vlastníctva, môžu vážne ohroziť zdravie človeka. V Banskej Bystrici už colníci zadržali falošné doklady, falzifikáty tabliet Viagra, mnoho falzifikátov rôzneho druhu oblečenia, obuvi, mobilných telefónov a iných tovarov rôznych svetových značiek, rôznych liekov, destilátov, tabakových výrobkov a podobne.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 213 kB; nové okno]

(29. 07. 2014)

Archív noviniek