Preskočiť na hlavný obsah

Na Vyšnom Nemeckom sa výrazne zvyšujú čakacie doby v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 10. 11. 2018: Na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod sa tvoria zvýšené čakacie doby v nákladnej doprave, v dôsledku ukončenia platnosti kvartálnych prepravných povolení.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod v časti nákladná doprava sa tvoria zvýšené čakacie doby. Príčinou je mimoriadny nárast počtu kamiónov, ktoré si po vyčerpaní limitu prepravných povolení na kalendárny štvrťrok najmä v Poľsku, ale aj v Maďarsku volia vstup do EÚ práve cez Slovensko v dôsledku úspor prepravných nákladov.

Aktuálne čakajú nákladné vozidlá na vstupe na Slovensko približne 420 minút a na výstupe smerom na Ukrajinu 780 minút, tento stav sa však môže meniť..

Finančná správa s cieľom podporiť a uľahčiť obchod podľa platných medzinárodných dohovorov prijíma všetky potrebné organizačné a personálne opatrenia k eliminácii nepriaznivého stavu, komunikujeme tiež so združením cestných dopravcov ČESMAD. Na počet vozidiel, ktoré sa rozhodnú pre prestup hranice týmto hraničným priechodom však finančná správa nemá priamy vplyv.

Colníci dňa 10.11.2018 v čase od 00:00 hod do 14:00 hod. vykonali colné kontroly 108 nákladných vozidiel, z toho 106 bolo naložených tovarom a 4 prázdne, 45 nákladných vozidiel skontrolovali pri vstupe na Slovensko a 63 nákladných vozidiel na výstupe v smere na Ukrajinu.

Situáciu priebežne sledujeme a vodičov budeme informovať prostredníctvom www.financnasprava.sk Infoservis/Hraničné priechody–čakacie doby a prostredníctvom hromadných komunikačných prostriedkov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 95 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 11. 2018)

Archív noviniek