Preskočiť na hlavný obsah

Zvýšené čakacie doby na hraničných priechodoch

Michalovce – 29.04.2022: Cestné hraničné priechody na slovensko–ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemecko a v Ubli sú v posledných dňoch vystavené zvýšenému náporu ukrajinských cestujúcich, ktorí na Ukrajinu vyvážajú osobné autá zakúpené v Európskej únii. Dôvodom je zmena ukrajinskej legislatívy umožňujúca dovoz áut s oslobodením od dovozných platieb. Zdržanie je spôsobené vykonávaním kontrol ukrajinskými colnými orgánmi, finančná správa vybavuje všetky osoby a dopravné prostriedky priebežne.

Aktuálne čakacie doby na cestných hraničných priechodoch v smere výstup zo Slovenskej republiky na Ukrajinu sú niekoľkohodinové. Vo Vyšnom Nemeckom je to v nákladnej doprave približne 6 hodín, v Ubli až 14 hodín.

Dôvodom zvýšeného náporu na hraničné priechody je zmena ukrajinskej legislatívy umožňujúca dovoz osobných áut s úplným oslobodením od dovozných platieb (cla a daní). Ukrajinci preto začali v krajinách EÚ hromadne nakupovať jazdené autá a tie vyvážajú do svojej krajiny. Táto situácia spôsobila zahltenie slovensko-ukrajinských hraničných priechodov.

Slovenské colné orgány nemajú vplyv na colné konanie a registračný proces na ukrajinskej strane. Všetky osoby prichádzajúce na hraničné priechody sú po vstupe do colného priestoru vybavované priebežne. Zdržanie je zaznamenané pri výstupe z colného priestoru v rámci kontrol, ktoré vykonávajú ukrajinské kontrolné orgány, a taktiež z dôvodu vykonávania registračných úkonov súvisiacich s dovozom týchto automobilov. Dovážané dopravné prostriedky s prevoznými značkami vybavujú v obmedzenom režime iba v jednom jazdnom pruhu.

Finančná správa situáciu na hraničných priechodoch neustále monitoruje a komunikuje aj s ukrajinskou stranou v záujme prijatia nevyhnutných operatívnych opatrení pre posilnenie výkonu služby a zníženie čakacích dôb. Vybavovanie ostatných cestujúcich a dopravných prostriedkov v oboch smeroch je i naďalej plynulé a bez obmedzení.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 04. 2022)

Archív noviniek