Preskočiť na hlavný obsah

Zvýšené čakacie doby na hraničnom priechode Vyšné Nemecké v nákladnej doprave

Košice – 16.03.2023: Finančná správa na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod eviduje zvýšené čakacie doby v nákladnej doprave na vstupe aj na výstupe z krajiny. Dôvodom je zvýšený počet nákladných motorových vozidiel, ktoré sú vybavované priebežne. 

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod v časti nákladná doprava finančná správa eviduje zvýšené čakacie doby. Príčinou je nárast počtu kamiónov vstupujúcich a vystupujúcich z územia Slovenskej republiky, ktoré začínajú na hranici vytvárať kolóny. Aktuálne čakajú nákladné vozidlá na vstupe na Slovensko približne 300 minút a na výstupe smerom na Ukrajinu rovnako 300 minút. Všetky informačné systémy finančnej správy sú plne funkčné a nákladné vozidlá sú vybavované priebežne. 

Situácia na hraničných priechodoch s Ukrajinou je priebežne monitorovaná a vodiči sa môžu informovať prostredníctvom stránky www.financnasprava.sk Infoservis/Hraničné priechody–čakacie doby. Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky s Ukrajinou, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu a pre peších. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence. Uvedené informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované. Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 433 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 03. 2023)

Archív noviniek