Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Pre septembrové daňové povinnosti predlžujeme úradné hodiny na call centre

BRATISLAVA, 25.09.2019: Koniec septembra nie je len termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ale rovnako aj posledným termínom na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia (iných členských štátov EÚ). Call centrum finančnej správy bude preto daňovníkom k dispozícii počas predĺžených úradných hodín.  

Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom, ktorí si musia do konca septembra splniť daňové povinnosti. Predlžuje úradné hodiny na call centre finančnej správy. Dnes, v stredu 25.9., bude call centrum k dispozícii do 19.00 h., pričom voľba č. 1 (informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora) a voľba č. 2 (informácie k DPH)  bude dostupná až do 24.00 hod. Vo štvrtok a v piatok (26.9. a 27.9.) bude call centrum pracovať na voľbe č. 1 (informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora) do 19.00 h. V pondelok 30.9.2019 sa budú môcť klienti finančnej správy dovolať na call centrum až do polnoci – na všetky voľby.  

Na konci septembra sa zbieha viacero dôležitých termínov. 25. september je hraničný termín pre mesačné podávanie daňových priznaní k DPH. 30. september je zase posledným dňom, kedy treba požiadať o vratku dane zo zahraničia – iných členských štátov EÚ, tzv. VREF. Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. [.pdf; 2 MB;nové okno]

Platiteľ môže podať jednu žiadosť - tzv. globálnu žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Je na rozhodnutí platiteľa dane, ktorú alternatívu si zvolí. Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane. 

30.september je tiež hraničným termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018. Možnosť odložiť si podanie daňového priznania až o šesť mesiacov využilo 21 375 daňových subjektov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 09. 2019)

Archív noviniek