Preskočiť na hlavný obsah

Call centrum vlani pomohlo vyše 400 tisíc klientom

BRATISLAVA – 04.02.2022: Call centrum finančnej správy ročne pomáha státisícom klientov. Svedčia o tom štatistiky dopytov za minulý rok. Prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli odborní konzultanti call centra v 409.914 prípadoch. V minulom roku dominovali otázky ku koronaopatreniam, zavádzaniu e-commerce pravidiel, ale aj obojsmernej elektronickej komunikácii v daňovej oblasti. Konzultanti zvládli tiež nápor dopytov k očkovacej lotérii. 

Call centrum finančnej správy je vstupnou bránou pre komunikáciu klientov s finančnou správou. Poskytuje služby verejnosti v daňovej aj colnej oblasti, pričom v colnej časti funguje v nepretržitom režime. Každoročne vybaví státisíce otázok a inak tomu nebolo ani v minulom roku, keď zaznamenalo nárast hovorov aj mailových dopytov.

Vlani prevládali rôzne dopyty. Konzultanti poskytovali odborné rady v súvislosti s koronaopatreniami, daňovými novinkami, odpovedali na otázky v súvislosti so skončením prechodného obdobia po Brexite ako aj na dopyty k podávaniu daňových priznaní, používaniu Saldokonta, či zavádzaniu nových e-commerce pravidiel pri preclievaní zásielok z tretích krajín. Zvýšený nápor zvládli aj v čase fungovania očkovacej lotérie. Celkovo call centrum za uplynulý rok vybavilo 409.914 dopytov, čo predstavuje medziročný nárast o 61.952. 

Najvyťaženejším nástrojom pri komunikácii s verejnosťou je infolinka (048/ 43 17 222). Finančná správa prostredníctvom nej poskytuje odborné informácie k daňovým a colným predpisom. Vlani týmto spôsobom vybavili konzultanti 249.465 dopytov, čo predstavuje medziročne nárast o 6804. Infolinka je k dispozícii je počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny. Každý mesiac v čase termínu plnenia povinností pre DPH a v hraničných  termínoch podávania daňových priznaní na dani z príjmov a dani z motorových vozidiel pracujú operátori v predĺžených pracovných hodinách až do polnoci. Nebolo tomu inak ani v minulom roku. Prevádzkové hodiny call centra boli rozšírené viackrát. Colné call centrum je klientom k dispozícii v nepretržitej prevádzke.

Druhým najvyťaženejším nástrojom je emailová komunikácia prostredníctvom aplikácie Live Agent, prostredníctvom ktorej vybavili 99.766 dopytov, zatiaľ čo v roku 2020 tento kanál využilo 91.861 klientov. Okrem toho je dostupný aj chat, ktorý využilo 11.587 klientov a v nemalej miere zamestnávala konzultantov aj očkovacia lotéria, v rámci ktorej vybavili 49.096 dopytov. Všetky štatistiky sú dostupné prehľadne na OpenData portáli finančnej správy.

Cieľom finančnej správy je aj naďalej zlepšovať svoje komunikačné kanály, aby daňovníci dokázali čo najkomfortnejšie vybaviť svoje podnety z pohodlia domova, či kancelárie a nemuseli fyzicky navštevovať colné a daňové úrady. Finančná správa plánuje v tomto trende pokračovať a v tejto oblasti pracuje na ďalších vylepšeniach.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 02. 2022)

Archív noviniek