Preskočiť na hlavný obsah

Call centrum vybavilo takmer 300 000 ľudí

BRATISLAVA – 21. 01. 2015: Takmer 300 000 dopytov vybavilo call centrum finančnej správy za rok 2014. Väčšinu informácií poskytli občanom telefonicky. Počas roka si aj chatovali - a to s takmer 8 000 ľuďmi.

Najväčší záujem bol o informácie z daňovej oblasti. Rady k priamym, nepriamym daniam či z oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice si telefonicky vyžiadalo takmer 195 000 občanov. Otázku si prostredníctvom novinky Live agent podalo cca 90 000 ľudí.

Na telefónne číslo 048/431 7222 môžu občania či podnikatelia volať každý deň v čase o 8,00 do 16,00 hodiny. Operátori poskytujú informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv. Ide o informácie z oblastí:

  • elektronických služieb (technická podpora),
  • dane z pridanej hodnoty,
  • dane z príjmov,
  • dane z príjmov fyzických osôb,
  • dane z príjmov právnických osôb,
  • dane z motorových vozidiel,
  • dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici,
  • povinnosti obcí nahlasovať povolenia vydané na trhové miesta,
  • colná oblasť (clá, spotrebné dane).

Finančná správa pre komfort verejnosti pravidelne každý mesiac počas posledných dní na podávanie daňových priznaní (daň z príjmu, DPH, kontrolného výkazu DPH) predlžuje fungovanie call centra. Posledný deň na podanie dokumentov sú pracovníci k dispozícii na telefónoch, emailoch aj chatoch do polnoci.

Predĺžené fungovanie call centra pripravujeme aj v nasledujúcich dňoch. Posledný deň na podanie daňového priznania na DPH aj kontrolného výkazu DPH, teda 26. januára 2015, bude call centrum fungovať do 24,00 hod. Predĺženú prevádzku budeme mať aj posledný deň na podanie daňového priznania na daň z motorového vozidla, teda 2. februára 2015.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138 kB]

(21. 01. 2015)

Archív noviniek