Preskočiť na hlavný obsah

Call centrum vybavilo viac ako 220 000 ľudí

BRATISLAVA – 25. 07. 2014: Za prvých šesť mesiacov roka sa na call centrum finančnej správy obrátilo 222 875 ľudí. Viac ako 145 000 bolo telefonických dopytov, zvyšok boli maily a chaty prostredníctvom aplikácie Live Agent.

Najväčší záujem bol o informácie z daňovej oblasti. Rady k priamym, nepriamym daniam či z oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice si telefonicky vyžiadalo 73 947 občanov. Občanom aj firmám je k dispozícii tiež pomoc v technickej oblasti, ktorú využilo 71 358 volajúcich. Tiket si prostredníctvom novinky Live agent podalo 69 134 ľudí.

Live agent je služba, ktorú finančná správa spustila len začiatkom roka. Denne v pracovnom čase boli k dispozícii zamestnanci, na ktorých sa mohli podnikatelia aj občania obrátiť s problémom prostredníctvom „chatu“. Túto službu využilo počas prvého polroka dní 5 634 občanov. Denne vybavovalo tikety a „chatovalo“ s verejnosťou priemerne 50 pracovníkov.

Finančná správa pre komfort verejnosti pravidelne každý mesiac počas posledných dní na podávanie daňových priznaní (daň z príjmu, DPH, kontrolného výkazu DPH) predlžuje fungovanie call centra. Posledný deň na podanie dokumentov sú pracovníci k dispozícii na telefónoch, emailoch aj chatoch do polnoci.

Na telefónne číslo 048/431 7222 môžu občania či podnikatelia volať každý deň v čase o 8,00 do 16,00 hodiny. Operátori poskytujú informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv. Ide o informácie z oblastí: 

  • elektronických služieb (technická podpora),
  • dane z pridanej hodnoty,
  • dane z príjmov,
  • dane z príjmov fyzických osôb,
  • dane z príjmov právnických osôb,
  • dane z motorových vozidiel,
  • dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici,
  • povinnosti obcí nahlasovať povolenia vydané na trhové miesta,
  • colná oblasť (clá, spotrebné dane).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 177 kB]

(25. 07. 2014)

Archív noviniek