Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Posilňujeme call centrum

BRATISLAVA – 22.01.2018: Finančná správa posilňuje v posledné januárové dni služby call centra - predlžuje prevádzkovú dobu a posilňuje personálne kapacity. Dôvodom je blížiaci sa termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) a takisto registrácia na elektronickú komunikáciu povinnú pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri.

Finančná správa s cieľom vyjsť v ústrety daňovým subjektom, ktorí sa obrátia na call centrum, posilňuje personálne kapacity call centra a upravuje jeho prevádzkovú dobu. Od začiatku januára sa totiž počet hovorov na call centre finančnej správy denne zvyšuje. Kým začiatkom januára evidovalo call centrum približne 230 hovorov denne, v polovici januára ich už zaznamenali 720. Aby mali daňové subjekty čo najväčší komfort pri komunikácii s finančnou správou, na infolinke budú zamestnanci k dispozícii počas posledných januárových dní dlhšie.

Call centrum finančnej správy bude k dispozícii v najbližších dňoch nasledovne:

  • štvrtok 25. januára - do 24.00 hod.
  • pondelok 29. januára - do 19.00 hod.
  • utorok 30. januára - do 19.00 hod.
  • streda 31. januára - do 24.00 hod.

Počas všetkých týchto dní finančná správa zároveň posilňuje počty expertov na call centre – zameraných najmä na technickú podporu pri elektronickej komunikácii (voľba č.1). Od 1. januára majú totiž povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky už všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Zároveň sa blíži 31. január – termín na podanie DP k DzMV. Daňové subjekty sa preto v týchto dňoch čoraz viac dopytujú informácií týkajúcich sa registrácie na portáli finančnej správy či podávania DP k DzMV.

Daňové subjekty môžu využívať nielen infolinku 048/43 17 222, ale aj e-mailovú komunikáciu, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent a komunikovať môžu aj prostredníctvom online chat-u (dostupné priamo z portálu finančnej správy).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(22. 01. 2018)

Archív noviniek