Preskočiť na hlavný obsah

Colníci našli drogy počas bežnej kontroly

Košice – 16.02.2023: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice kontrolovali v stredu pred polnocou v Košiciach vodiča osobného motorového vozidla. V jeho príručnej taške objavili zelenú sušinu neznámeho pôvodu a nádobu s obsahom bielej látky.

V stredu pred polnocou zastavili príslušníci finančnej správy na sídlisku KVP v Košiciach osobné motorové vozidlo Škoda Fabia s dvojčlennou posádkou. V rámci bežnej kontroly zisťovala hliadka Colného úradu Košice, či sa v aute nachádza tovar, ktorý by podliehal colnému dohľadu alebo daňovému dozoru. Po negatívnej odpovedi vodiča a jeho spolujazdkyne vykonali príslušníci finančnej správy fyzickú kontrolu motorového vozidla. V malej príručnej taške, ktorú mal vodič pri sebe sa našla zelená rastlinná sušina neznámeho pôvodu, ku ktorej uviedol, že ide o cannabis a uzatvárateľná plastová nádoba s obsahom bielej neznámej látky.

Na základe vyššie uvedených zistení vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneným prechovávaním omamných a psychotropných látok. Vodič bol na mieste zadržaný a uvedené podozrenie bolo bezodkladne oznámené a odovzdané vecne a miestne príslušnému orgánu činnom v trestnom konaní v pôsobnosti Policajného zboru SR.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 02. 2023)

Archív noviniek