Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Čas na podanie odloženého daňové priznania k dani z príjmu

BRATISLAVA – 20.06.2019: Fyzické a právnické osoby, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu na jún, majú posledné dni na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Termín pre podanie odloženého daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemali príjmy zo zahraničia, je 1.júl. Finančná správa očakáva približne 190 000 daňových priznaní. Rozšírené budú úradné hodiny na daňových úradoch a call centre finančnej správy.  

Riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2018 bolo potrebné podať a daň aj zaplatiť do konca marca 2019, resp. 1.apríla 2019. 222 563 daňových subjektov však využilo možnosť predĺžiť si lehotu na jeho podanie a zaplatenie dane, a to najmenej o jeden a najviac o šesť mesiacov.  Do konca apríla si lehotu predĺžilo 4 464 daňovníkov, do konca mája 3 328 daňovníkov, do konca júna 193 396 daňovníkov a 21 375 daňových subjektov, ktoré mali príjmy aj zo zahraničia, až do konca septembra. 

Finančná správa v súvislosti s odovzdávaním odložených daňových priznaní vyšla v ústrety svojim klientom. Predlžuje úradné hodiny na daňových úradoch, rovnako ako na call centre finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom proklientsky servis na splnenie si svojich povinností – podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018. Upozorňujeme, že už aj fyzické osoby podnikatelia musia daňové priznania a akékoľvek iné dokumenty posielať finančnej správe iba elektronicky. Preto tak, ako museli elektronicky podať oznámenie o predĺžení lehoty, musia elektronicky odložené daňové priznanie aj podať.  

Daňové úrady budú otvorené pre verejnosť počas posledných dvoch pracovných dní, počas ktorých bude možné odovzdať daňové priznanie k dani z príjmov, o dve hodiny dlhšie. Dôležité je však, pre elektronickú komunikáciu, najmä rozšírenie prevádzkových hodín na call centre finančnej správy. Okrem predĺžených prevádzkových hodín počas posledných júnových dní bude call centrum v pondelok 1.júla na voľbe č.1 (elektronická komunikácia a elektronické podávanie dokumentov) k dispozícii až do polnoci.

Tabuľka: Prehľad rozšírených úradných hodín

Daňové úrady

Call centrum finančnej správy

Utorok 25.06.

08.00 – 16.00   (iba podateľňa)

08.00 – 19.00

Štvrtok 27.06.

08.00 – 16.00 (iba podateľňa)

08.00 – 19.00

Piatok 28.06.

08.00 – 16.00

08.00 – 19.00

Pondelok 01.07.

08.00 – 18.00

08.00 – 24.00

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 06. 2019)

Archív noviniek