Preskočiť na hlavný obsah

Informácia pre hospodárske subjekty v súvislosti s Mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach: CBAM

TRENČÍN – 29.01.2024: Colný úrad Trenčín dáva do pozornosti informáciu pre hospodárske subjekty v súvislosti s plnením oznamovacích povinností v zmysle článkov 34 a 35 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 z 10. mája 2023. 

V súvislosti s prechodným obdobím, ktoré sa týka Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 z 10. mája 2023 ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie, dáva Colný úrad Trenčín do pozornosti informáciu súvisiacu s plnením povinností podľa článkov 34 a 35 tohto nariadenia hospodárskymi subjektmi, ktorými sú dovozcovia tovaru z krajín mimo Európskej únie alebo ich nepriami colní zástupcovia. Oznamovacie povinnosti je potrebné predkladať prostredníctvom informačného systému používajúceho „Prechodný register CBAM“. Informačný systém spustila Európska komisia a je plne funkčný od 4. januára 2024. Systém poskytuje možnosť plnenia oznamovacích povinností hospodárskych subjektov, ktoré prostredníctvom predkladania správ oznamujú údaje o dovoze tovarov CBAM a k nim viazaných priamych a nepriamych emisiách. 

Prechodný register CBAM spravuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Žiadosť o prístup do Prechodného registra CBAM je potrebné zaslať elektronickými prostriedkami. Presný postup ako podať žiadosť o prístup do Prechodného registra CBAM je uvedený na internetovom portáli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: 

Informačný systém/register CBAM a udeľovanie prístupu (minzp.sk). [ nové okno]

Colný úrad Trenčín upozorňuje, že v súvislosti s oznamovacími povinnosťami problematiky dovozu tovarov CBAM nie je príslušný na preberanie týchto oznámení.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 301 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 01. 2024)

Archív noviniek