Preskočiť na hlavný obsah

Call centrum dostupné počas rozšírených úradných hodín

BRATISLAVA, 24.03.2020: Finančná správa pre pandémiu koronavírusu výrazne obmedzila osobnú komunikáciu so svojimi klientmi. Snaží sa tak zamedziť jeho šíreniu a zároveň chrániť svojich klientov a zamestnancov. Keďže však chce poskytovať klientom čo najlepšie služby aj naďalej, rozširuje služby svojho call centra. To bude pre podávanie daňových priznaní dostupné dlhšie. Finančná správa dáva zároveň do pozornosti možnosť rôznych ďalších neosobných foriem komunikácie, ktoré sú v súčasnej situácii najbezpečnejšie.

Marec je mesiacom, ktorý predstavuje pre daňovníkov a finančnú správu najhektickejšie obdobie. Aj napriek tomu, že Vláda SR odsúhlasila podanie daňového priznania v lehote do 30.06. bez akéhokoľvek oznámenia o predĺžení lehoty a bez uloženia pokuty za oneskorené podanie, niektorí daňovníci si napriek tomu chcú svoje povinnosti vysporiadať ešte v marci. Finančná správa preto rozširuje úradné hodiny, počas ktorých bude dostupné jej call centrum.

Okrem štandardných úradných hodín call centra – každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod. – bude call centrum finančnej správy dostupné nasledovne:

Rozšírená prevádzková doba call centra Číslo voľby
Streda 25.03.2020 16.00 – 24.00 č. 1 – informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora,
č. 2 – informácie k DPH,
č. 3 - informácie k dani z príjmov
Štvrtok 26.03.2020 16.00 – 19.00 č. 1 – informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora,
č. 3 – informácie k dani z príjmov
Piatok 27.03.2020 16.00 – 19.00 č. 1 – informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora,
č. 3 – informácie k dani z príjmov
Sobota 28.03.2020 08.00 – 18.00 č. 1 – informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora
Nedeľa 29.03.2020 08.00 – 18.00 č. 1 – informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora
Pondelok 30.03.2020 16.00 – 24.00 č. 1 – informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora,
č. 3 – informácie k dani z príjmov
Utorok 31.03.2020 16.00 – 24.00 č. 1 – informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora,
č. 3 – informácie k dani z príjmov

Call centrum nechce finančná správa ani v tomto čase obmedziť. Práve naopak, konzultanti call centra sú v plnom nasadení, riešia telefonické dopyty klientov, chat a odpovedajú aj na e-mailové dopyty klientov. To všetko za dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení.
Finančná správa zároveň pripomína, že svoje dopyty môžu klienti vybaviť jednoducho z pohodlia domova aj vďaka elektronickej komunikácii. Svoje otázky môžu adresovať pracovníkom finančnej správy aj vďaka telefonickej či e-mailovej komunikácii. Zároveň finančná správa ponúka využitie aj menej tradičných foriem komunikácie – k dispozícii pre daňovníkov je chatbot Taxana (obsah chatbotu ponúka odpovede aj na otázky spojené s opatreniami pre koronavírus), sociálne siete (Facebook, Instagram), podpora prostredníctvom Skype for business (platí pre pomoc pri elektronickej komunikácii) či online chat.

Finančná správa zároveň pripomína, že na svojich úradoch skrátila úradné hodiny. Podateľne sú dostupné každý pracovný deň v čase od 8.00 do 11.00 hod. a klientske zóny v stránkových dňoch (pondelok, streda, piatok) v čase od 8.00 do 11.00 hod. V bratislavskej Petržalke, pred najväčším a najvyťaženejším daňovým úradom na Slovensku, je k dispozícii pre daňovníkov aj mobilná kancelária.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 309 kB; nové okno]

Plagát Rozšírené úradné hodiny call centraPlagát ZosDAŇ doma

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(24. 03. 2020)

Archív noviniek