Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Pre septembrové daňové povinnosti call centrum dostupné aj cez víkend

BRATISLAVA, 27.09.2018: Koniec septembra nie je len termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ale rovnako aj posledným termínom na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia (iných členských štátov EÚ). Call centrum finančnej správy bude preto daňovníkom k dispozícii aj cez víkend, počas piatku a pondelka navyše počas predĺžených úradných hodín.

Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom, ktorí si musia do konca septembra splniť daňové povinnosti. Predlžuje úradné hodiny a na call centrum sa budú môcť klienti dovolať aj cez víkend. V piatok 28.9. bude call centrum pracovať do 19.00 h., pričom voľba č. 1 (technická podpora k elektronickej komunikácii) bude funkčná až do 22.00 h. V sobotu a v nedeľu, teda počas víkendu, bude call centrum odpovedať v čase od 10.00 do 19.00 na mailové dopyty týkajúce sa technickej podpory, ktoré budú zaslané cez mailový formulár. V pondelok 1.10. bude call centrum dostupné do 19.00 h.

30. september je totiž posledným dňom, kedy treba požiadať o vratku dane zo zahraničia – iných členských štátov EÚ, tzv. VREF. Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy [.pdf; 1,97 MB; nové okno] .

Platiteľ môže podať jednu žiadosť - tzv. globálnu žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Je na rozhodnutí platiteľa dane, ktorú alternatívu si zvolí. Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane.

1.október je zase hraničným termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov. Možnosť odložiť si podanie daňového priznania až o šesť mesiacov využilo 20 178 daňovníkov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 09. 2018)

Archív noviniek