Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Centrálny elektronický priečinok spúšťame o týždeň

BRATISLAVA – 13. 07. 2015: O týždeň čaká firmy zmena spôsobu podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe. Dotkne sa všetkých subjektov komunikujúcich s colnými orgánmi elektronicky v procesoch colného konania. Konkrétnejšie pôjde o agendy predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendy štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze.

Centrálny elektronický priečinok prináša zjednodušenie viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. Podieľa sa na odstránení byrokracie v rámci štátnej správy, nakoľko sa podarilo výrazne znížiť množstvo formulárov využívaných v oblasti zahraničného obchodu. Používanie aplikácie CEP prináša aj finančnú úsporu na správnych poplatkoch, ktoré sú pri využívaní elektronických služieb výrazne nižšie v porovnaní s papierovým vybavovaním.

Projekt Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka (ES CEP) je jedným z prvých projektov financovaných prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Nový systém zjednodušuje viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. Do tohto nadrezortného projektu sa zapojilo vyše 50 orgánov verejnej moci, medzi nimi napríklad rezorty financií, hospodárstva, kultúry, či pôdohospodárstva. Zapojením členov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ)
a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) sa využili skúsenosti odborníkov z podnikateľskej praxe.

Na portáli v centrálnom elektornickom priečinku sú zverejnené agendy, ktoré je možné vybaviť elektronicky v rámci oblasti zahraničného obchodu.

Používatelia nájdu na portáli okrem transakčných služieb v rámci existujúcich agend aj informačné služby v podobe informácií k podmienkam realizácie zahranično-obchodných transakcií (ZOT).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(13. 07. 2015)

Archív tlačových správ