Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Centrálny elektronický priečinok o dva týždne

BRATISLAVA – 06. 07. 2015: O dva týždne čaká firmy zmena spôsobu podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe. Od 20. júla 2015 ich budú podávať prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).

Zmena sa dotkne všetkých podnikateľov, ktorí komunikujú s colnými úradmi elektronicky v procesoch colného konania. Konkrétnejšie pôjde o agendy predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendy štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze.

Finančná správa upozorňuje všetky dotknuté subjekty, že doteraz používané rozhranie pre elektronickú komunikáciu bude dňom 20. júla 2015 zneprístupnené a nebude možné prostredníctvom neho podávať colné vyhlásenia pre zapracované a zverejnené agendy. Nové agendy budú zverejnené na adrese: www.cep.financnasprava.sk [nové okno].

Slovensko sa realizáciou projektu CEP zaradilo k najvyspelejším krajinám EÚ, ktoré koncept „Single window for Customs“ (pozn: Jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu) zaraďujú k svojim strategickým zámerom v dlhodobom horizonte. Pre občanov a podnikateľov sa týmto riešením dosiahlo zníženie časových strát a administratívnej záťaže pri realizácii zahranično-obchodnej transakcie.

Centrálny elektronický priečinok je nadrezortný projekt, do ktorého je zapojených 58 orgánov verejnej moci a svojím rozsahom pokrýva vyše 380 procesov s využitím 264 elektronických formulárov. Finančná správa je od decembra prevádzkovateľom informačného systému CEP a hlavným komunikačným bodom s jeho používateľmi. Potenciálne je použiteľný pre viac ako 200 000 podnikateľských subjektov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(06. 07. 2015)

Archív tlačových správ