Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Projekt CEP na ITAPE

BRATISLAVA – 11. 11. 2014: Približne o mesiac spustí finančná správa do prevádzky národný projekt Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka. Systém odbúra papierovú byrokraciu a prinesie pre podnikateľskú verejnosť jednoduchšiu cestu k získaniu potrebných povolení pri obchodovaní s tretími krajinami. Dnes ho tvorcovia predstavili v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2014.

Centrálny elektronický priečinok je nadrezortný projekt, do ktorého je zapojených 58 orgánov verejnej moci a svojím rozsahom pokrýva vyše 380 procesov s využitím 264 elektronických formulárov. Spustenie informačného systéme je naplánované na 15. decembra 2014.

Finančná správa bude prevádzkovateľom informačného systému CEP a hlavným komunikačným bodom s jeho budúcimi používateľmi. Pri nábehu systému sa očakáva jeho používanie zo strany cca 1 200 podnikateľských subjektov a 1 100 používateľov na strane štátnej správy (úradníkov zo zapojených organizácií). Potenciálne je použiteľný pre viac ako 200 000 podnikateľských subjektov.

Slovensko sa realizáciou projektu ES CEP zaradí k najvyspelejším krajinám EÚ, ktoré koncept „Single window for Customs“ (pozn: Jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu) zaraďujú k svojim strategickým zámerom v dlhodobom horizonte. Pre občanov a podnikateľov sa týmto riešením dosiahne zníženie časových strát a administratívnej záťaže pri realizácii zahranično-obchodnej transakcie.

Viac informácií o projekte nájdete na www.projektcep.sk.

Praktický príklad:

Podnikateľ sa rozhodne dovážať lieky. Pri realizácii zahranično-obchodnej transakcie (tzv. ZOT) na dovoz liekov použije informačný systém CEP. Na vybavenie takéhoto dovozu potrebuje povolenie od viacerých orgánov verejnej moci. Prostredníctvom portálu CEP podá všetky žiadosti na viaceré orgány verejnej moci z jedného miesta, v ktoromkoľvek čase, bez nutnosti osobnej návštevy úradu. Rovnako sú mu povolenia doručené späť. Tieto povolenia použije ako prílohy k colnému vyhláseniu pri dovoznej operácii a prostredníctvom CEPu ho zrealizuje. V informačnom systéme CEP sú k dispozícii všetky informácie ohľadne povolení a iných administratívnych náležitostí na jednom mieste.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 175 kB]

(11. 11. 2014)

Archív noviniek