Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Centrálny elektronický priečinok funguje rok

BRATISLAVA – 17. 08. 2016: Viac ako 2,7 milióna zásielok vybavili firmy elektronicky prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka. Systém funguje na finančnej správe viac ako rok a prekonal očakávania takmer dvojnásobne.

Od júla minulého roka firmy podávajú colné vyhlásenie v elektronickej podobe prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Podľa zákona to jediný spôsob podávania colných vyhlásení elektronicky v agende predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendách štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze.

Za prvý rok fungovania sme zaznamenali takmer 780 tisíc podaní, ktoré pojednávali o 2 708 135 zásielkach. Naše pôvodné odhady hovorili o približne polovičných číslach. V rámci CEP sa počas roka 2016 tiež spustil elektronický dovoz. Tu finančná správa elektronicky odoslala subjektom takmer 2 000 podaní.

Do Centrálneho elektronického priečinka je už zapojená aj agenda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Elektronicky je možné požiadať o vydanie „Osvedčenia o nepreferenčnom pôvode”.

Centrálny elektronický priečinok (CEP) je určený všetkým subjektom zapojeným do medzinárodného obchodu. Hlavná cieľová skupina je najmä 1 200 subjektov elektronicky komunikujúcich s colnými informačnými systémami. Pre každú z firiem znamená zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie transparentnosti podaní či formulárov využívaných v procesoch súvisiacich so zahranično-obchodnou transakciou. Taktiež zabezpečí úsporu na správnych poplatkoch pri elektronických podaniach.

Prínosom CEP pre verejnosť je podávanie žiadostí o licencie a povolenia, ako aj colných vyhlásení na jednom mieste elektronickou formou. Bližšie informácie sú zverejnené na portáli www.cep.financnasprava.sk

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(17. 08. 2016)

Archív tlačových správ