Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Centrálny elektronický priečinok funguje naplno

BRATISLAVA – 22. 07. 2015: Od podnelka firmy podávajú colné vyhlásenie v elektronickej podobe prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Podľa zákona to jediný spôsob podávania colných vyhlásení elektronicky v agende predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendách štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze. 

Centrálny elektronický priečinok (CEP) je určený všetkým subjektom zapojeným do medzinárodného obchodu. Hlavná cieľová skupina je najmä 1 200 subjektov elektronicky komunikujúcich s colnými informačnými systémami. Pre každú z firiem znamená zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie transparentnosti podaní či formulárov využívaných v procesoch súvisiacich so zahranično-obchodnou transakciou. Taktiež zabezpečí úsporu na správnych poplatkoch pri elektronických podaniach. 

Prínosom CEP pre verejnosť je podávanie žiadostí o licencie a povolenia, ako aj colných vyhlásení na jednom mieste elektronickou formou. Na základe doterajších skúseností predpokladáme, že frekvencia využívania služieb bude cca 75 000 prípadov registrácií, licencií či informácií v oblasti zahraničného obchodu a približne 1 500 000 služieb v oblasti colného konania ročne. 

Už počas prvých dvoch dní fungovania nového systému sme zaznamenali prostredníctvom CEP 5357 podaní a 15 268 zásielok. 

Slovensko sa spustením CEP zaradilo k najvyspelejším krajinám EÚ, ktoré koncept „Single window for Customs“ (Jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu) zaraďujú k svojim strategickým zámerom v dlhodobom horizonte. CEP vytvoril podmienky pre budovanie a poskytovanie eGovernment služieb v segmente zahraničného obchodu. Svojou infraštruktúrou umožňuje poskytovať elektronické služby aj štátnym orgánom, ktoré nemajú vytvorené podmienky pre ich poskytovanie. Využitím CEP budú môcť tieto orgány poskytovať používateľom plnohodnotné elektronické služby (prijímať podania a vydávať rozhodnutia elektronickým spôsobom). 

Bližšie informácie sú zverejnené na portáli

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(22. 07. 2015)

Archív tlačových správ