Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Podnikateľov s certifikátom kvality pomaly pribúda

ŽILINA – 17. 10. 2014: Firmy, ktoré obchodujú so zahraničím, si môžu uľahčiť niektoré formality na úradoch. Podmienkou je ich bezpečnosť a spoľahlivosť. Ocenia ju nielen colné orgány, ale aj ich obchodní partneri. Počet firiem, ktoré doteraz v previerkach obstáli, presiahol šesťdesiatku.

Obchod s tretími krajinami sa ani v dnešnej dobe nezaobíde bez colných formalít. Tie sa spájajú s kontrolou dokladov sprevádzajúcich prepravovaný tovar, ale aj s prehliadkou samotného tovaru. Neraz si treba odstáť na colnici aj niekoľkohodinový rad.

Program finančnej správy „schválený hospodársky subjekt“, zameraný na certifikovanie spoľahlivých firiem obchodujúcich so štátmi mimo Európskej únie, vznikol ako reakcia na rastúce ohrozenie teroristickými útokmi. Previerkami spočívajúcimi v dodržiavaní colných predpisov, vedení obchodných záznamov, finančnej solventnosti a uplatňovaní noriem v oblasti bezpečnosti doteraz prešlo 63 slovenských firiem. Colné orgány všetkých členských štátov únie ich zaradili medzi dôveryhodných partnerov. Certifikát, ktorý dnes vlastnia, je známkou kvality tiež pre celý medzinárodný dodávateľský reťazec.

Aj napriek tomu, že počet držiteľov osvedčenia SHS je v pomere k celkovému počtu firiem vykonávajúcich colné aktivity relatívne nízky, pokrývajú veľkú časť obchodu s tretími krajinami. Kým sa na dovoze aj vývoze v roku 2011 podieľali 41,5%-ami, v minulom roku to bolo skoro o 5% viac.

„Pre firmy zamerané na zahraničné transakcie platí viacero výhod plynúcich z certifikátu, ktorý vydáva Colný úrad Žilina. Colným kontrolám sa podrobujú v menšej miere a sú uprednostnené pred ostatnými“, pripomína Božena Chríbiková, hovorkyňa Colného úradu Žilina.

Podrobnejšie informácie nájdete na portáli finančnej správy v časti "Schválené hospodárske subjekty (AEO)".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB]

(17. 10. 2014)

Archív noviniek